Informacje o zawartych umowach

Umowa na sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Sigma Aldrich sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań w dniu 04.05.2017 r. Termin realizacji do 30.04.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki POCH dla IFJ PAN - zadanie I została zawarta z firmą: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. jawna, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom w dniu 03.04.2017 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki CHEMPUR dla IFJ PAN - zadanie II została zawarta z firmą: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. jawna, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom w dniu 03.04.2017 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki Merck dla IFJ PAN - zadanie III została zawarta z firmą: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa w dniu 03.04.2017 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Wektor Artykuły Biurowe Sp.z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków w dniu 28.02.2017 r. Termin realizacji od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie materiałów elektrycznych dla IFJ PAN zawarta z firmą: Paweł Tarnowski KABEL-KRAKÓW, 30-713 Kraków, ul. Płaszowska 45 w dniu 27.02.2017 r. Termin realizacji od 01.03.02.2017 r. do 28.02.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie materiałów budowlanych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Jerzy Pułczyński Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP ul. Filtrowa 5, 30-148 Kraków w dniu 27.02.2017 r. Termin realizacji do 28.02.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie II została zawarta z firmą: Handlową PRIMA Zdzisław Noga, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków w dniu 01.03.2017 r. Termin realizacji do 28.02.2018 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie I została zawarta z firmą: Barbara Szczepaniec PW PERSPEKTYWA, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków; w dniu 02.03.2017 r. Termin realizacji do 28.02.2018 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie zadrukowanych kopert, pism przewodnich i naklejek adresowych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Spółka Jawna, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała w dniu 15.09.2016 r. Termin realizacji do dnia do 31.03.2018 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, w dniu 10.07.2017 r. Termin realizacji do 30.06.2018 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie oryginalnych fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: EMSO sp. z o.o., Ul. Gen. Władysław Sikorskiego 129, 05–080 Izabelin, w dniu 28 listopada 2017 r. Termin realizacji do 31.12.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).