Elektromagnes


Magnes główny

średnica nabiegunników

144 cm

średnie pole magnetyczne

1,8 T

prąd uzwojenia głównego

592 A

struktura magnetyczna nabiegunników

4 sektory spiralne

liczba cewek korekcyjnych koncentrycznych

20

liczba cewek korekcyjnych harmonicznych

4