Układ przyspieszający jony


System przyspieszania wiązki

liczba duantów

1

częstotliwość generatora wysokiej częstotliwości

26,26 MHz

maksymalne napięcie na duancie

65 kV
Wnętrze rezonatora


Widok  cyklotronu od strony rezonatora