Historia Pracowni

Krótkie kalendarium rozwoju techniki cyklotronowej w IFJ:

1955 - Utworzenie w Krakowie Instytutu Fizyki Jądrowej. Instalacja pierwszego w Polsce, zbudowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim, cyklotronu C-48.

1957- Rozpoczęcie instalacji i uruchomienia klasycznego cyklotronu U-120 produkcji radzieckiej.

1970 - Budowa nowych traktów jonowodów i stanowisk eksperymentalnych (ogółem 8 stanowisk).

1976 - Uruchomienie i przekazanie do użytku jedynego w Polsce stanowiska do neutronowej terapii niektórych rodzajów raka.

1976 - Początek prac studyjnych i projektowych nad nowym cyklotronem izochronicznym.

1992 - Wyłączenie z eksploatacji cyklotronu C-48 i przekazanie go na potrzeby Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie.

1994 - Rozpoczęcie prac nad modernizacja i adaptacja cyklotronu AIC-144 dla potrzeb medycznych.

1995 - Wyłączenie z eksploatacji i demontaż cyklotronu U-120. Montaż cyklotronu AIC-144 w hali po cyklotronie U-120.

1998 - Uzyskanie po raz pierwszy (na protonowej wiązce wewnętrznej) izotopu 11C, będącego przedmiotem zainteresowania medycyny nuklearnej.

1999 - Wyprodukowanie kilku różnych radioizotopów, przy wykorzystaniu wewnętrznej wiązki protonów i cząstek alfa.

2000 - Uruchomienie nowego systemu ekstrakcji wiązki z cyklotronu AIC-144. W dniu 20 VI wyprowadzono po raz pierwszy wiązkę protonów z komory cyklotronu.

2004 - 21 kwietnia doprowadzenie wiązki protonów o energii 45 MeV na stanowisko terapii protonowej melanomy oka.

2005 - 13 maja doprowadzenie wiązki protonów o energii około 56 MeV na stanowisko terapii protonowej melanomy oka.

2006 - Przebudowa trasy transportu wiązki na stanowisko terapii protonowej melanomy oka.

2007 - Modernizacja cyklotronu i dalsze przystosowanie do terapii protonowej melanomy oka.

2009 - 1 października cyklotron został przekazany do użytku dla Centrum Terapii Hadronowej.

2010 - W lipcu i październiku zostały przeprowadzone dwie próbne sesje terapii protonowej czerniaka oka.

2011 - W dniach 15-18 lutego został przeprowadzony cykl naświetlania wiązka protonów nowotworu gałki ocznej u pierwszych dwóch pacjentów. Kolejni pacjenci zostali napromienieni w marcu, kwietniu i grudniu. Razem 11 pacjentów w 2011.

2012 - Wiosną kolejni pacjenci z czerniakiem oka zostali naświetleni wiązką protonów. Razem 4 pacjentów w 2012.

2012 - 1 czerwca w ramach Centrum Cyklotronowego Bronowice powołany zostaje Dział Cyklotronu Proteus C-235, a dotychczasowy Dział Cyklotronowy przekształcony zostaje w Dział Cyklotronu AIC-144.

2013 - Przeprowadzano kolejne serie napromieniania pacjentów wiązką protonów. Razem 24 pacjentów w 2013.

2014 - W 12-comiesięcznych cyklach napromieniowań wiązką protonów naświetlono 44 pacjentów.

2015 - 
W 12-comiesięcznych cyklach napromieniowań wiązką protonów naświetlono 39 pacjentów.