Zastosowanie

Terapia Protonowa
Obecnie cyklotron został zmodernizowany i przystosowany głównie do wykorzystania w celach medycznych. Najważniejszym zastosowaniem jest radioterapia hadronowa.
Więcej informacji tutaj.

Produkcja Radioizotopów
Od roku 2000 cyklotron jest również wykorzystywany do wytwarzania całego szeregu radioizotopów dla potrzeb własnych IFJ i innych ośrodków. Cyklotron może mieć także zastosowanie w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego (metody rozpraszania cząstek, spektroskopia jądrowa itp.) , radiochemii, radiobiologii (mutageneza, wpływ promieniowania na żywe komórki roślin i zwierząt) i niektórych badaniach materiałowych (np. trybiologia, badanie zmian właściwości elementów półprzewodnikowych w układach elektronicznych pod wpływem uszkodzeń radiacyjnych).
Więcej informacji tutaj.