Źródło jonówGłówka źródła jonów po modyfikacji z zaznaczonymi przez strzałkę stykami.

Źródło jonów

typ

PIG, poziome

prąd katody

140 – 270 A

prąd łuku (katoda – anoda)

do 0,5 A

napięcie anody

150 V