Sekcja Komercjalizacji (SK)

Kierownik: Małgorzata Jasiówka
tel. 8474
e-mail: Malgorzata.Jasiowka@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

  • Borys Alicja - tel. 8103