Cyclotron Proteus C-235 Department (DCP)

Section Head: mgr inż. Konrad Guguła
tel. 12 662-8496, 8356
e-mail: Konrad.Gugula@ifj.edu.pl

Deputy Head: mgr inż. Krzysztof Daniel
tel. 12 662-8442, 8356
e-mail: Krzysztof.Daniel@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

  • mgr inż. Michał Duszyc
  • mgr inż. Magdalena Jabłońska
  • inż. Grzegorz Janik
  • mgr inż. Łukasz Kamiński
  • mgr inż. Andrzej Koczot
  • mgr inż. Łukasz Raczyński
  • mgr inż. Krzysztof Suder
  • mgr inż. Mateusz Winiarz