Dział Obsługi Technicznej (DOT)

Zgłoszenia napraw - telefony: 8122, 8125, 8460, 8129, 8130

Kierownik: Anna Szczepańska
tel: 662-8120, kom: 500 044 596
e-mail: Anna.Szczepanska@ifj.edu.pl

Ważniejsze prace wykonane przez Dział Obsługi Technicznej

Struktura:

Procedura składania zamówień
Zgłaszanie awarii
Konsultacje