Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)

Dział Budowy Aparatury I Infrastruktury Naukowej (DAI) został utworzony w 2007 r. z pracowników inżynieryjno-technicznych głównie Oddziału Fizyki Cząstek i Astrofizyki (NO 1) oraz Działu Obsługi Technicznej (DOT). Dział jest zaangażowany w wiele dużych międzynarodowych projektów realizowanych za granicą jak również w IFJ PAN. Ekspertyzę pracowników DAI można podzielić na cztery kategorie:

  • Montaż i instalacja systemów: ATLAS, T2K, W7-X, SPIRAL 2, ESS
  • Kontrola jakości: LHC, XFEL, ESS
  • Prace inżynieryjno-badawcze i prototypowe w zakresie urządzeń mechanicznych i elektroniczno-elektrycznych: LHC, T2K, W7-X, CTA, ITER, CCB, HiLumi-LHC, Pierre Auger Observatory SSD
  • Programowanie i rozwój aplikacji internetowych: LHC, XFEL, ESS

Zakres działalności DAI »

Konferencje »

Projekty »
Kierownik:

mgr inż. Jacek Świerblewski
tel: (+48 12) 662 8092
e-mail: Jacek.Swierblewski@ifj.edu.pl

Zastępca Kierownika:

mgr inż. Jaromir Ludwin
tel: (+48 12) 662 8427
e-mail: Jaromir.Ludwin@ifj.edu.pl

Sekretariat:
e-mail: dai@ifj.edu.pl

mgr Olawia Woźnicka
tel: (+48 12) 662 8114
e-mail: Olawia.Woznicka@ifj.edu.pl

mgr Katarzyna Kwiatkowska
tel: (+48 12) 662 8114
e-mail: Katarzyna.Kwiatkowska@ifj.edu.pl


Skład osobowy »