AMICI - Rozwój Innowacyjności i Współdziałania Europejskich Infrastruktur Technologicznych dla Akceleratorów i Magnesów (2017-2020)

Koordynator projektu w DAI:

Karol Kasprzak
e-mail: Karol.Kasprzak@ifj.edu.pl


Pracownicy DAI zaangażowani w projekt:

Inżynierowie: Dariusz Bocian, Michał Duda, Jaromir Ludwin, Zenon Sułek, Adrian Szeliga, Jacek Świerblewski, Damian Wojas


Opis:

Celem projektu AMICI jest zdefiniowanie na nowo efektywnego i zrównoważonego modelu współdziałania i innowacyjności dużych Europejskich Infrastruktur Technologicznych dla akceleratorów i magnesów nadprzewodzących.

Kooperacja spowoduje przejście w kierunku modelu współpracy, w którym Laboratoria Badawcze z długoterminową wizją potrzeb technologicznych dla przyszłych Infrastruktur Badawczych utworzą sieć Infrastruktur Technologicznych, zapewniając wspólną strategię i bliższą współpracę, tym samym ujednolicając cele i metody działania.

Bliższa współpraca na etapie innowacyjnego rozwoju technologicznego powinna zatrzeć specjalizację pomiędzy laboratoriami badawczymi a przemysłem promując model partnerstwa, w którym dostęp do zasobów technologicznych będzie bardziej otwarty a metody R&D oraz narzędzia pracy współdzielone, aby razem promować zastosowania społeczne i potencjalne rynki biznesowe dla technologii akceleratorowych i magnesów nadprzewodzących.

Poprzez utworzenie otwartej Infrastruktury Technologicznej wspólnie z europejskim przemysłem i MiŚP, laboratoria badawcze zwiększą kompetencje swoich partnerów przemysłowych poprzez szkolenia pracowników oraz udostępnienie niezbędnej wiedzy powiększając tym samych wpływ przemysłu na budowę przyszłych Infrastruktur Badawczych.

Projekt AMICI jest wspierany przez 10 laboratoriów badawczych (CEA, CERN, DESY, INFN, IFJ PAN, CNRS, STFC, UU, PSI, KIT), które wniosły swój wkład i obecnie przyczyniają się do budowy infrastruktur badawczych w Europie i na świecie. Członkowie AMICI dzielenie powyższej wizji uważają za cel długoterminowy, jako strategiczne przedsięwzięcie wspierające ich przyszły rozwój poprzez ewolucję i postęp w europejskich naukach akceleratorowych i magnesowych, oraz dla ogólnego dobra i postępu społeczeństwa poprzez technologie akceleratorowe i magnesowe.


http://eu-amici.eu/



« powrót do głównej

Data ostatniej modyfikacji: 18/2/2020