CCB - Terapia Protonowa Nowotworów Gałki Oka (2007-2016)

Koordynator projektu w DAI:

Jerzy Kotuła
e-mail: Jerzy.Kotula@ifj.edu.pl


Pracownicy DAI zaangażowani w projekt:

Inżynierowie: Marcin Curyło, Jerzy Michałowski, Zenon Sułek, Jacek Świerblewski

Technicy: Jarosław Adamek, Julian Chorążak, Bogdan Dąbrowski, Marian Despet, Jerzy Kantorski, Marek Rachwalik, Piotr Topolski


Opis:

W nowo wybudowanym budynku CCB zaplanowano utworzenie stanowiska do terapii protonowej nowotworów gałki ocznej poprzez naświetlania za pomocą wiązki protonów uzyskiwana z cyklotronu Proteusz.

Dział DAI od początku aktywnie uczestniczył w realizacji tegoż zadania.

Aktywność tą można podzielić na lata:

2012-2015

  • modyfikacja istniejącej dokumentacji oraz wykonanie nowej dla nowych elementów
  • wykonanie w oparciu o posiadany park maszynowy DAI gotowych zespołów stanowiska oraz montaż całości w wyznaczonym pomieszczeniu
  • udział w zmianach i przeróbkach wynikających z sugerowanych zmian użytkownika stanowiska będących efektem wstępnych testów
  • udział w pracach nad obudowa stanowiska wykonaną przez wykonawcę zewnętrznego polegającą na wykonaniu wstępnego modelu przestrzennego obudowy , udział w uzgodnieniach, kontrola i modyfikacja dostarczonego modelu przez wykonawcę, udział w montażu i poprawkach wynikających z błędów wykonawcy

2016-

W chwili uruchomienia stanowiska technicy i inżynierowie DAI biorą udział w wykonaniu indywidualnych elementów pacjenta tzn. kolimatorów oraz modulatorów.


www.ifj.edu.pl/ccb


Materiały« powrót do głównej

Data ostatniej modyfikacji: 18/2/2020