ITER RNC - ESS - Europejskie Źródło Spalacyjne (2013-2022)

Kierownik Projektu:

Dariusz Bocian
e-mail: Dariusz.Bocian@ifj.edu.pl

Kierownik Techniczny Projektu:

Jacek Świerblewski
e-mail: Jacek.Swierblewski@ifj.edu.pl

Koordynator Prac Testowanie Modułów:

Michał Sienkiewicz
e-mail: Michal.Sienkiewicz@ifj.edu.pl

Koordynator Prac Instalacja RF&PC:

Leszek Hajduk
e-mail: Leszek.Hajduk@ifj.edu.pl

Z-ca Koordynatora Prac RF&PC:

Krzysztof Myalski
e-mail: Krzysztof.Myalski@ifj.edu.pl


Pracownicy DAI zaangażowani w projekt:

Inżynierowie: Michał Duda, Wawrzyniec Gaj, Edward Górnicki, Paweł Halczyński, Karol Kasprzak, Wojciech Marek, Tadeusz Ostrowicz, Marek Skiba, Marek Stodulski, Mateusz Wiencek, Jan Zbroja

Technicy: Jarosław Adamek, Julian Chorążak, Jacek Garwoliński, Krzysztof Grzybek, Dariusz Partyła, Marek Rachwalik, Maciek Sowiński, Henryk Świerk


Opis:

Europejskie Źródło Spalacyjne (ang. European Spallation Source - ESS) będzie najintensywniejszym źródłem neutronów na świecie, pozwalającym na szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach badań, takich jak fizyka, chemia, biologia, medycyna, farmaceutyka, nanotechnologia, technologie energetyczne, inżynieria środowiska, farmaceutyka, IT, materiałoznawstwo, czy archeologia.

Podpisane prze IFJ PAN umowy z Europejskim Źródłem Spalacyjnym (ESS) przewidują udział pracowników naszego instytutu w budowie i uruchomieniu tego urządzenia. Zakres prac obejmuje trzy zagadnienia:

  • montaż systemu dystrybucji fal o częstotliwościach radiowych (RF) od ich źródła do odbiorników;
  • montaż, podłączenie do infrastruktury i uruchomienie zasilaczy dużej mocy dla źródeł fal o częstotliwościach radiowych (RF);
  • przygotowanie do testów i montażu kriogenicznych modułów przyspieszjących akceleratora liniowego.

Planowany harmonogram prac przewiduje około 5-cio letni (do końca 2022 roku) pobyt licznej (20 – 30 osób) grupy inżynierów i techników naszego instytutu w miejscu budowy ESS czyli Lund, Szwecja.

Oprócz wymienionych głównych punktów naszego zaangażowania przewiduje się też istotny wkład naszych pracowników w przygotowanie koniecznych procedur testowych i montażowych.


http://europeanspallationsource.se/« powrót do głównej

Data ostatniej modyfikacji: 18/2/2020