CERN LHC - ITER HRNS - Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny - Spektrometr Neutronów Wysokiej Rozdzielczości (2014-2017)

Koordynator projektu w DAI:

Leszek Hajduk
e-mail: Leszek.Hajduk@ifj.edu.pl


Pracownicy DAI zaangażowani w projekt:

Inżynierowie: Jacek Błocki, Dariusz Bocian, Marcin Curyło, Jan Godlewski, Jerzy Kotuła, Jerzy Michałowski, Henry Przybilski, Przemysław Wąchal

Technicy:


Opis:

Powstający we Francji, w miejscowości Cadarache, eksperymentalny reaktor termojądrowy ma służyć zbadaniu możliwości produkowania energii z wykorzystaniem kontrolowanej fuzji jądrowej.

Spektrometr Neutronów Wysokiej Rozdzielczości (HRNS) jest urządzeniem diagnostycznym. Jego głównym zastosowaniem jest pomiar stosunku nt/nd (ilości jonów trytu do ilości jonów deuteru) w rdzeniu plazmy. W chwili obecnej HRNS ma status tzw. możliwej diagnostyki czyli decyzja o jego ewentualnej budowie zapadnie w terminie późniejszym. W związku z tym na obecnym etapie opracowywany jest projekt koncepcyjny detektora.

Udział pracowników DAI w projekcie HRNS:

  • Główny Inżynier Projektu – koordynacja inżynieryjnej części projektu
  • Projektant w systemie CAD (projektowanie wspomagane komputerowo)
  • Analizy termo-hydrauliczne (chłodzenie detektora) oraz elektromagnetyczne (ekranowanie przed wpływem pola magnetycznego)

W dniach 25-26.09.2017 w siedzibie organizacji ITER w Cadarache, Francja, odbyło się spotkanie podsumowujące stan fazy Koncepcje Projektowe i mające na celu formalne jej zakończenie. W spotkaniu wzięło udział około 20-stu osób reprezentujących ITER, Fusion for Energy z Barcelony (zleceniodawca grantu F4E-GRT-403), Uniwersytet w Uppsali oraz IFJ PAN, w tym reprezentant DAI pełniący w projekcie funkcję Głównego Inżyniera Projektu. Wykonawcy projektu, pracownicy IFJ PAN oraz Uniwersytetu w Uppsali, przedstawili 13 prezentacji (w tym 5 reprezentant DAI) przedstawiające wyniki ponad 2,5 letni okresu prac. W trakcie sesji zamykającej spotkanie recenzenci z ITER’a podkreślili wysoką jakość wykonanych prac oraz konieczność ich kontynuacji czyli przejście do fazy Wstępnego Projektowania.

Rys.1 Widok izometryczny detektora HRNS; neutrony wpadają z lewej strony.

Rys.1 Widok izometryczny detektora HRNS; neutrony wpadają z lewej strony.

Rys.2 Diagram systemu 55.BB. HRNS.

Rys.2 Diagram systemu 55.BB. HRNS.

Rys.3 Widok izometryczny detektorów ToF i bToF; neutrony wpadają z lewej strony.

Rys.3 Widok izometryczny detektorów ToF i bToF; neutrony wpadają z lewej strony.

Rys.4 Naczynie próżniowe utrzymujące mozaikowy detektor diamentowy (NDD) i potrójny zestaw TPR detektorów (folia rozpraszająca PE – kolor magenta, detektor krzemowy – kolor zielony); neutrony wpadają z lewej strony.

Rys.4 Naczynie próżniowe utrzymujące mozaikowy detektor diamentowy (NDD) i potrójny zestaw TPR detektorów (folia rozpraszająca PE – kolor magenta, detektor krzemowy – kolor zielony); neutrony wpadają z lewej strony.


www.iter.org« powrót do głównej

Data ostatniej modyfikacji: 18/2/2020