LHe - LHe - Modernizacja infrastruktury kriogenicznej w IFJ PAN (2013-2018)

Koordynatorzy projektu w DAI:

Dariusz Bocian, Zenon Sułek, Jacek Świerblewski
e-mail: Dariusz.Bocian@ifj.edu.pl, Zenon.Sulek@ifj.edu.pl, Jacek.Swierblewski@ifj.edu.pl


Pracownicy DAI zaangażowani w projekt:

Inżynierowie: Tomasz Cieślik, Paweł Halczyński, Waldemar Maciocha, Wojciech Marek, Marek Stodulski, Jan Zbroja

Technicy: Jacek Garwoliński, Krzysztof Grzybek, Dariusz Partyła, Henryk Świerk, Jerzy Wcisło, Roman Wiertek


Opis:

Modernizacja infrastruktury helowej związana jest z koniecznością zapewnienia dostaw ciekłego helu laboratoriom aktualnie wykorzystującym go do badań naukowych z równoczesnym uwzględnieniem nowego kierunku badań - fizyka i techniki akceleracji. Główne cele modernizacji infrastruktury kriogenicznej:

  • uzyskanie w procesie skraplania wydajności na poziomie 40 l ciekłego helu na godzinę przy użyciu ciekłego azotu i gazowego helu zanieczyszczonego powietrzem do 1%,
  • automatyzacja procesu skraplania umożliwiająca ciągłą pracę i zdalną kontrolę,
  • minimalizacja strat helu.

Aby osiągnąć te cele należy: zakupić nowe urządzenia do skraplania i magazynowania gazowego helu, zbudować szczelną infrastrukturę do odzysku gazowego helu z laboratoriów oraz magazynowania go pod wysokim ciśnieniem oraz zbudować bardziej wydajny niż obecny układ chłodzenia kompresorów obiegowego i odzyskowego. W chwili obecnej jest podpisana umowa na dostarczenie nowych urządzeń i trwają prace przy infrastrukturze odzysku i magazynowaniu helu gazowego oraz układzie chłodzenia.


Materiały« powrót do głównej

Data ostatniej modyfikacji: 18/2/2020