T2K - Tokai to Kamioka (2008-2009)

Koordynator projektu w DAI:

Marek Stodulski
e-mail: Marek.Stodulski@ifj.edu.pl


Pracownicy DAI zaangażowani w projekt:

Inżynierowie: Jacek Błocki, Jerzy Kotuła, Michał Sienkiewicz, Jacek Świerblewski

Technicy: Jarosław Adamek, Marek Rachwalik, Andrzej Strączek, Wiesława Tałach


Opis:

DAI zaangażowane było w budowę modułów Scyntylacyjnego Detektora Zasięgu Mionów (SMRD) i ich instalację w magnesie T2K. Główne zadania SMRD to:

  • Pomiar pędu mionów emitowanych z wewnętrznego detektora pod dużymi kątami
  • Pomiar mionów kosmicznych na potrzeby kalibracji
  • Weto dla oddziaływań neutrin w magnesie oraz cząstek wchodzących do detektora z zewnątrz

t2k-experiment.org


Materiały« powrót do głównej

Data ostatniej modyfikacji: 7/10/2020