LUMI - Monitor Świetlności dla eksperymentu ZEUS (2007)

Koordynator projektu w DAI:

Andrzej Kotarba
e-mail: Andrzej.Kotarba@ifj.edu.pl


Pracownicy DAI zaangażowani w projekt:

Inżynierowie: Jerzy Kotuła, Józef Ligocki

Technicy: Jarosław Adamek, Bogdan Dąbrowski, Ryszard Pyzioł, Maciej Sowiński


Opis:

Monitor Świetlności (Luminosity Monitor) dla potrzeb eksperymentu ZEUS na akceleratorze HERA w Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Hamburgu, został zaproponowany i zaprojektowany przez zespół fizyków z IFJ i AGH w ramach polskiego udziału w eksperymencie ZEUS.

Budową monitora zajmował się zespół inżynierów i techników z IFJ pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Eskreysa i dr Antoniego Dwuraźnego. Prace rozpoczęły się w roku 1986 a zakończenie i uruchomienie nastąpiło w roku 1992. Przez cały czas trwania eksperymentu ZEUS monitor świetlności obsługiwany był przez zespół fizyków, inżynierów i techników z IFJ.« powrót do głównej

Data ostatniej modyfikacji: 18/2/2020