Constrution and Exploitation (DIE)

Section Head: mgr inż. Bartłomiej Stachniak
tel: 662-8382
e-mail: Bartlomiej.Stachniak@ifj.edu.pl

Deputy Head: mgr inż. Jerzy Brzezicki
tel: 662-8129
e-mail: Jerzy.Brzezicki@ifj.edu.pl

mgr inż. Michał Duda
mgr inż. Katarzyna Żak