Estate Services (DOG) (only in Polish)

Section Head: Józefa Turzańska
tel: 662-8115
e-mail: Jozefa.Turzanska@ifj.edu.pl

Do zadań Działu należą:

  • utrzymanie w czystości pomieszczeń i terenu Instytutu
  • prace ogrodnicze
  • gospodarka magazynowa w zakresie ubrań roboczych
  • współpraca przy organizacji konferencji
  • transport wewnętrzny (meble, przeprowadzki, itp.)
  • obsługa techniczna pokoi gościnnych
  • utrzymanie dróg i terenu w zimie.

Niepotrzebne przedmioty (śmieci, makulatura) należy wystawiać na korytarz w piątki.

Uwagi należy zgłaszać na nr tel. 8115 w godzinach 700 - 1430 (od poniedziałku do piątku).

Personnel