Sekcja Głównego Energetyka

Kierownik: inż. Zbigniew Król
tel: 662-8120, kom: 698 664 403
e-mail: Zbigniew.Krol@ifj.edu.pl

Do zadań Sekcji Głównego Energetyka należą:

 • dostarczanie energii elektrycznej dla laboratoriów naukowych i budynków oraz utrzymywanie w należytym stanie urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia oraz rozdzielni 15 kV (stacja o przepustowości 2x 5MW) oraz akumulatorni,
 • zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej (wykonywanie pomiarów ochronnych, oględziny instalacji),
 • minimalizacja kosztów poboru energii (unikanie kar za pobór mocy biernej i za przekroczenia mocy zamówionej),
 • zapewnienie spełnienia wymogów przepisów w zakresie instalacji elektroenergetycznych ( badania instalacji odgromowych, okresowe pomiary uziemień, badania i przeglądy, np. oleju w transformatorach, kontrola stanu pochłaniaczy wilgoci, kontrola wyłączników dużej mocy itp.),
 • modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznych,
 • prowadzenie rozrachunku kosztów energii elektrycznej z firmami na terenie Instytutu (telefonia komórkowa, kuchnia, inni wynajmujący),
 • dokonywanie napraw i remontów urządzeń elektrycznych,
 • zapewnienie oświetlenia terenu oraz oświetlenia awaryjnego,
 • kontrola prac elektrycznych wykonywanych przez firmy zewnętrzne w zakresie zgodności z interesami IFJ PAN oraz doradztwo przy powstawaniu nowych projektów tych prac (założenia),
 • utrzymanie łączności telefonicznej,
 • rozbudowa sieci telefonicznej, zamki szyfrowe, alarmy, szlabany,
 • utrzymanie w ruchu wind i suwnic,
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej (czujki, sygnalizacja p.poż.) z wyłączeniem sprzętu przeciw pożarowego.

Telefony zgłoszeniowe: 8122, 8125, 8460, 8129, 8130

 • Elektryk - tel. 8122
 • Konserwator centrali telefonicznej - tel. 8125
 • Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 700 - 1430 (od poniedziałku do piątku).

Skład osobowy