Sekcja Remontowo-Budowlana

Kierownik:
tel: 662-8132, kom: 500 044 596
e-mail: Anna.Szczepanska@ifj.edu.pl

Ramowy zakres prac Sekcji Remontowo-Budowlanej przedstawia się następująco:

  • naprawy, konserwacje, remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń, usuwanie awarii,
  • remonty i adaptacje pomieszczeń wraz z wyposażeniem,
  • prace ślusarsko - spawalnicze,
  • ciężki transport wewnętrzny (wózek widłowy),
  • prace pomocnicze dla komórek organizacyjnych IFJ PAN.

Telefon zgłoszeniowy:

  • Hydraulik - tel. 8132, 500 044 600
  • Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 700 - 1430 (od poniedziałku do piątku).

Skład osobowy