Procedura składania zamówień

Formularz: Zamówienie wewnętrzne

  • Drobne prace (np. wymiana żarówki, gniazdka, wymiana zamka w drzwiach, dorobienie kluczy, transport ciężki, drobne naprawy) zgłasza się telefonicznie.
  • Na większe prace należy wypełnić druk "Zamówienie wewnętrzne" i złożyć go u kierownika Działu. Zakres oraz kolejno?ć realizacji zamówień jest uzgadniana z dyrektorem ds. technicznych.
  • Działy obsługi zamawiają materiały na podstawie otrzymanego zlecenia.
  • Komórki organizacyjne IFJ PAN nie są obciążane kosztami robocizny za daną pracę, tylko kosztami materiałowymi jeśli praca dotyczy działalności danej komórki.