Dialog techniczny

Znak sprawy: DZP-DT-271-2/14
Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku technologiczno-laboratoryjnego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk


Znak sprawy: DZP-DT-271-1/14
Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu budynku medyczno - laboratoryjno - technicznego stanowiącego naturalne rozwinięcie instalacji cyklotronowej w oparciu o cyklotron Proteus C 235 na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Zmiany – 05.12.2014 r.