Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne
Znak sprawy: DZP-NKS-271-1/2018
Organizacja wycieczki: zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce na trasie turystycznej z przewodnikami anglojęzycznymi wraz z organizacją uroczystej kolacji w dniu 07.06.2018 r. dla uczestników Zebrania Współpracy Pierre Auger w Krakowie
Termin składania ofert: 15-02-2018, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Odpowiedzi na zapytania - 14.02.2018]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-12/2017
Obsługa gastronomiczna konferencji XXIV Cracow EPIPHANY Conference on Advances in Heavy Flavour Physics w dniach 9-12 stycznia 2018 roku
Termin składania ofert: 14-12-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-11/2017
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-10/2017
Wynajem sal konferencyjnych wraz z zapewnieniem przerw kawowych na potrzeby zorganizowania Zebrania Współpracy Pierre Auger w Krakowie w dniach 04.06-09.06.2018 r.
Termin składania ofert: 27-10-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-9/2017
Obsługa gastronomiczna konferencji: 9th Kraków Workshop on Novel Applications of Imaging and Spectroscopy in Medicine, Biology and Material Sciences, 21-23.09.2017
Termin składania ofert: 11-09-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Odpowiedzi na zapytania - 05.09.2017]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-8/2017
Dostawa lasera diodowego, obejmującego sterownik, głowice laserowe wraz z połączeniami światłowodowymi i optyką kolimującą
Termin składania ofert: 12-07-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki]
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-7/2017
Wykonanie ram aluminiowych do detektorów SSD dla Obserwatorium Pierre Auger wg załączonej dokumentacji
Termin składania ofert: 07-07-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki]
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-6/2017
Świadczenie na rzecz IFJ PAN w Krakowie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
Termin składania ofert: 29-06-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 03-07-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki]
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2]
[NOWY załącznik nr 2]
[Odpowiedzi na zapytania - 28.06.2017]
[Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-5/2017
Wykonanie ram aluminiowych do detektorów SSD dla Obserwatorium Pierre Auger wg zalączonej dokumentacji
Termin składania ofert: 02-06-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki]
[Załącznik nr 1]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-4/2017
Świadczenie na rzecz IFJ PAN w Krakowie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
Termin składania ofert: 19-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Załącznik nr 1]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-3/2017
Organizacja międzynarodowej konferencji - 52 Zakopane School of Physics
Termin składania ofert: 10-04-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-2/2017
Obsługa gastronomiczna konferencji Neudos-13 w dniach 14-19 maja 2017 r.
Termin składania ofert: 23-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-NKS-271-1/2017
Obsługa gastronomiczna konferencji MULTIS2017 w dniach 3-6 lipca 2017 r.
Termin składania ofert: 20-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne]
[Wynik]