Tenders for procurements and services

Current tenders
Znak sprawy: DZP-271-6/18
Dostawa mobilnego układu do identyfikacji i pomiaru energii niskoenergetycznych cząstek naładowanych
Termin składania ofert: 26-04-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
Znak sprawy: DZP-271-5/18
Dostawa spektrometru polaryzacji wysokoenergetycznych fotonów dla eksperymentów PARIS
Termin składania ofert: 17-04-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-3/18
Dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w aparacie Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w IFJ PAN w Krakowie oraz odbiór i wywiezienie starego źródła
Termin składania ofert: 07-05-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 24.04.2018 r.]
Znak sprawy: DZP-271-2/18
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 08-03-2018, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 16-03-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Modyfikacja treści SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[NOWY Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-1/18
Dostawa dysków zewnętrznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-02-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]

Completed tenders »