Tenders for procurements and services

Current tenders
Znak sprawy: DZP-271-58/17
Dostawa stanowiska ciśnieniowego do pomiarów dielektrycznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-12-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-59/17
Dostawa, instalacja i kalibracja analizatora termograwimetrycznego (TGA) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-12-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-56/17
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-12-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [PassMark CPU]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-57/17
Dostawa serwera do obsługi systemu księgowego i kadrowo-płacowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-12-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyniki PassMark]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-55/17
Dostawa systemu kopii i kopii zapasowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01-12-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyniki PassMark]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedź na zapytanie - 28.11.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 29.11.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-51/17
Dostawa pomp próżniowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-11-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.11.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-54/17
Sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-11-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-53/17
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-11-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [PassMark - CPU Benchmarks] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedź na zapytanie - 31.10.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 03.11.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
[Unieważnienie - Zadanie nr 2]
Znak sprawy: DZP-271-52/17
Dostawa krzeseł biurowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 1.1] [Załącznik nr 1.2] [Załącznik nr 1.3] [Załącznik nr 1.4] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-50/17
Dostawa 3 sztuk zasilaczy prądu stałego 25V-400A dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-10-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 10.10.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 11.10.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 13.10.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-49/17
Dostawa dwóch detektorów CCD dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-10-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 12.10.2017]
[NOWY Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-47/17
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie profilometru optycznego wraz z wyposażeniem
Termin składania ofert: 21-09-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-45/17
Dostawa zasilaczy do ultraniskotłowego spektrometru promieniowania gamma
Termin składania ofert: 21-09-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 14.09.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-44/17
Dostawa drukarki 3D wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi
Termin składania ofert: 12-10-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-43/17
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-10-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 4.1] [Załącznik nr 4.2] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 05.09.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 19.09.2017]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-41/17
Świadczenie usług serwisowania Onkologicznego Systemu Informatycznego oraz Systemu Planowania Terapii
Termin składania ofert: 28-08-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 30-08-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 28.08.2017]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-42/17
Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku numer 8 (wartownia) na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 29-08-2017, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 17-08-2017, do godz. 09:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 18.08.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-40/17
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-09-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
Dokumenty składane po otwarciu ofert:
[Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Odpowiedź na zapytanie - 01.08.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 08.08.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 16.08.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-39/17
Dostawa trzech serwerów obliczeniowych do klastra obliczeniowego DELL FX2/FC430 z kontrolerem Infiniband Mellanox MT27500
Termin składania ofert: 18-08-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-38/17
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-08-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 01.08.2017]
[NOWY Załącznik nr 2] [NOWY Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 08.08.2017]
[Załącznik nr 1 - wzór gwarancji wadialnej]
[Odpowiedź na zapytanie - 11.08.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-37/17
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-07-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1A-a] [Załącznik nr 1A-b] [Załącznik nr 1A-c] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1B-a] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1C-a] [Załącznik nr 1C-b] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4A] [Załącznik nr 4B] [Załącznik nr 4C] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 04.07.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik w częściach nr: 1 i 2 oraz unieważnienie w części nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-36/17
Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku numer 8 (wartownia) na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 05-07-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 07-07-2017, do godz. 12:00
Termin wizji lokalnej: 29-06-2017, do godz. 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 30.06.2017]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-33/17
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-07-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie - Zadanie nr 1]
[Wynik - Zadanie nr 4]
[Wynik - Zadania nr 1, nr 2 i nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-34/17
Zaprojektowanie, rozbudowa i wykonanie czterokanałowego układu zobrazowania kolumny plazmowej w zakresie promieniowania X
Termin składania ofert: 01-06-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-30/17
Dostawa sprzętu próżniowego wymaganego do poprawnej pracy szybkiej 4-kadrowej kamery otworkowej wrażliwej na promieniowanie X połączonej próżnio-szczelnie z układem plasma focus PF-24
Termin składania ofert: 30-05-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-29/17
Dostawa oscyloskopu wymaganego do poprawnej pracy szybkiej 4-kadrowej kamery otworkowej wrażliwej na promieniowanie X działającej z układem plasma focus PF-24
Termin składania ofert: 30-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-31/17
Dostawa zasilaczy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-27/17
Dostawa izotopowych źródeł alfa dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-05-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-13/17
Dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w aparacie Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-06-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-25/17
Remont budynku nr 28
Termin składania ofert: 11-05-2017, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 27-04-2017, godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 05.05.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-23/17
Dostawa dozymetrycznych dawkomierzy pierścionkowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-05-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-24/17
Dostawa zasilaczy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 25.04.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 27.04.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-26/17
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-05-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 31-05-2017, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 08-05-2017, godz. 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Specyfikacja eng]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 4 eng] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedź na zapytanie - 04.05.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 10.05.2017]
[Rysunki]
[Odpowiedzi na zapytania - 15.05.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 23.05.2017]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-20/17
Dostawa generatora (zasilacza) wysokiego napięcia stałego +/-30 kV/300W/10mA ze stabilizacją wysokiego napięcia i prądu wyjściowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-04-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-9/17
Sukcesywne dostawy części zamiennych do systemu terapii Proteus 235 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 20.04.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-19/17
Dostawa zbiorników kriogenicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 31-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 27.03.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 28.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-15/17
Dostawa mebli laboratoryjnych, szaf pracowniczych bhp oraz krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30-03-2017, do godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4A] [Załącznik nr 4B] [Załącznik nr 4C]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik - Zadanie nr 3]
[Wynik - Zadanie nr 1]
[Wynik - Zadanie nr 2]
Znak sprawy: DZP-271-10/17
Dostawa reometru dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-04-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 27.03.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 28.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-17/17
Dostawa detektora LaBr3 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Rysunek]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-18/17
Dostawa mikroskopu konfokalnego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 23.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-16/17
Dostawa detektorów typu phoswich CeBr3/NaI dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Rysunek]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-11/17
Dostawa niskotłowego detektora germanowego o poszerzonym zakresie energetycznym oraz scyntylacyjnego detektora mionów promieniowania kosmicznego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.03.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 23.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-12/17
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 17-03-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 22-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 16.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-14/17
Dostawa kontrolnego źródła promieniotwórczego wraz z uchwytami do komór jonizacyjnych
Termin składania ofert: 19-04-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-8/17
Dostawa i montaż układu kontroli i pomiaru temperatury do analizy własności materiałów
Termin składania ofert: 10-03-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 31-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-7/17
Dostawa analizatora impedancji o wysokiej rozdzielczości wraz z głowicą pomiarową
Termin składania ofert: 09-03-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 30-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-4/17
Dostawa zbiorników kriogenicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie: Zadanie nr 2 i nr 4]
[Unieważnienie: Zadanie nr 1 i nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-6/17
Dostawa specjalistycznego uchwytu dla transmisyjnego mikroskopu elektronowego do obserwacji w środowisku wodnym
Termin składania ofert: 24-02-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-2/17
Dostawa, instalacja i kalibracja różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC)
Termin składania ofert: 23-02-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-5/17
Dostawa drukarki 3D wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi
Termin składania ofert: 21-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]

Completed tenders »