Zamówienia publiczne

Aktualne
Znak sprawy: DZP-271-1/18
Dostawa dysków zewnętrznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-02-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]

Archiwum wcześniejszych przetargów »