Archiwum przetargów

Rok: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

2017
Znak sprawy: DZP-271-58/17
Dostawa stanowiska ciśnieniowego do pomiarów dielektrycznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-12-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-59/17
Dostawa, instalacja i kalibracja analizatora termograwimetrycznego (TGA) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-12-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-56/17
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-12-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [PassMark CPU]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-57/17
Dostawa serwera do obsługi systemu księgowego i kadrowo-płacowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-12-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyniki PassMark]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-55/17
Dostawa systemu kopii i kopii zapasowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01-12-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyniki PassMark]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedź na zapytanie - 28.11.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 29.11.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-51/17
Dostawa pomp próżniowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-11-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.11.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-54/17
Sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-11-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-53/17
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-11-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [PassMark - CPU Benchmarks] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedź na zapytanie - 31.10.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 03.11.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
[Unieważnienie - Zadanie nr 2]
Znak sprawy: DZP-271-52/17
Dostawa krzeseł biurowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 1.1] [Załącznik nr 1.2] [Załącznik nr 1.3] [Załącznik nr 1.4] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-50/17
Dostawa 3 sztuk zasilaczy prądu stałego 25V-400A dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-10-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 10.10.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 11.10.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 13.10.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-49/17
Dostawa dwóch detektorów CCD dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-10-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 12.10.2017]
[NOWY Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-47/17
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie profilometru optycznego wraz z wyposażeniem
Termin składania ofert: 21-09-2017, do godz. 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-45/17
Dostawa zasilaczy do ultraniskotłowego spektrometru promieniowania gamma
Termin składania ofert: 21-09-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 14.09.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-44/17
Dostawa drukarki 3D wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi
Termin składania ofert: 12-10-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-43/17
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-10-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 4.1] [Załącznik nr 4.2] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 05.09.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 19.09.2017]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-41/17
Świadczenie usług serwisowania Onkologicznego Systemu Informatycznego oraz Systemu Planowania Terapii
Termin składania ofert: 28-08-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 30-08-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 28.08.2017]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-42/17
Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku numer 8 (wartownia) na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 29-08-2017, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 17-08-2017, do godz. 09:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 18.08.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-40/17
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-09-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
Dokumenty składane po otwarciu ofert:
[Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Odpowiedź na zapytanie - 01.08.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 08.08.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 16.08.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-39/17
Dostawa trzech serwerów obliczeniowych do klastra obliczeniowego DELL FX2/FC430 z kontrolerem Infiniband Mellanox MT27500
Termin składania ofert: 18-08-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-38/17
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-08-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 01.08.2017]
[NOWY Załącznik nr 2] [NOWY Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 08.08.2017]
[Załącznik nr 1 - wzór gwarancji wadialnej]
[Odpowiedź na zapytanie - 11.08.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-37/17
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-07-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1A-a] [Załącznik nr 1A-b] [Załącznik nr 1A-c] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1B-a] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1C-a] [Załącznik nr 1C-b] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4A] [Załącznik nr 4B] [Załącznik nr 4C] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 04.07.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik w częściach nr: 1 i 2 oraz unieważnienie w części nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-36/17
Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku numer 8 (wartownia) na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 05-07-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 07-07-2017, do godz. 12:00
Termin wizji lokalnej: 29-06-2017, do godz. 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 30.06.2017]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-33/17
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-07-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie - Zadanie nr 1]
[Wynik - Zadanie nr 4]
[Wynik - Zadania nr 1, nr 2 i nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-34/17
Zaprojektowanie, rozbudowa i wykonanie czterokanałowego układu zobrazowania kolumny plazmowej w zakresie promieniowania X
Termin składania ofert: 01-06-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-30/17
Dostawa sprzętu próżniowego wymaganego do poprawnej pracy szybkiej 4-kadrowej kamery otworkowej wrażliwej na promieniowanie X połączonej próżnio-szczelnie z układem plasma focus PF-24
Termin składania ofert: 30-05-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-29/17
Dostawa oscyloskopu wymaganego do poprawnej pracy szybkiej 4-kadrowej kamery otworkowej wrażliwej na promieniowanie X działającej z układem plasma focus PF-24
Termin składania ofert: 30-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-31/17
Dostawa zasilaczy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-27/17
Dostawa izotopowych źródeł alfa dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-05-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-13/17
Dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w aparacie Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-06-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-25/17
Remont budynku nr 28
Termin składania ofert: 11-05-2017, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 27-04-2017, godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 05.05.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-23/17
Dostawa dozymetrycznych dawkomierzy pierścionkowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-05-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-24/17
Dostawa zasilaczy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 25.04.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 27.04.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-26/17
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-05-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 31-05-2017, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 08-05-2017, godz. 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Specyfikacja eng]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 4 eng] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedź na zapytanie - 04.05.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 10.05.2017]
[Rysunki]
[Odpowiedzi na zapytania - 15.05.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 23.05.2017]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-20/17
Dostawa generatora (zasilacza) wysokiego napięcia stałego +/-30 kV/300W/10mA ze stabilizacją wysokiego napięcia i prądu wyjściowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-04-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-9/17
Sukcesywne dostawy części zamiennych do systemu terapii Proteus 235 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-05-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 20.04.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-19/17
Dostawa zbiorników kriogenicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 31-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 27.03.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 28.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-15/17
Dostawa mebli laboratoryjnych, szaf pracowniczych bhp oraz krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30-03-2017, do godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4A] [Załącznik nr 4B] [Załącznik nr 4C]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik - Zadanie nr 3]
[Wynik - Zadanie nr 1]
[Wynik - Zadanie nr 2]
Znak sprawy: DZP-271-10/17
Dostawa reometru dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-04-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 27.03.2017]
[Odpowiedzi na zapytania - 28.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-17/17
Dostawa detektora LaBr3 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Rysunek]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-18/17
Dostawa mikroskopu konfokalnego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 23.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-16/17
Dostawa detektorów typu phoswich CeBr3/NaI dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Rysunek]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-11/17
Dostawa niskotłowego detektora germanowego o poszerzonym zakresie energetycznym oraz scyntylacyjnego detektora mionów promieniowania kosmicznego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-03-2017, do godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.03.2017]
[Odpowiedź na zapytanie - 23.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-12/17
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 17-03-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 22-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 16.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-14/17
Dostawa kontrolnego źródła promieniotwórczego wraz z uchwytami do komór jonizacyjnych
Termin składania ofert: 19-04-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-8/17
Dostawa i montaż układu kontroli i pomiaru temperatury do analizy własności materiałów
Termin składania ofert: 10-03-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 31-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-7/17
Dostawa analizatora impedancji o wysokiej rozdzielczości wraz z głowicą pomiarową
Termin składania ofert: 09-03-2017, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 30-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-4/17
Dostawa zbiorników kriogenicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.03.2017]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie: Zadanie nr 2 i nr 4]
[Unieważnienie: Zadanie nr 1 i nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-6/17
Dostawa specjalistycznego uchwytu dla transmisyjnego mikroskopu elektronowego do obserwacji w środowisku wodnym
Termin składania ofert: 24-02-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-2/17
Dostawa, instalacja i kalibracja różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC)
Termin składania ofert: 23-02-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-5/17
Dostawa drukarki 3D wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi
Termin składania ofert: 21-03-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
2016
Znak sprawy: DZP-271-30/16
Dostawa źródła promieniowania X wraz z mikro-ogniskowaniem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-12-2016, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Modyfikacja treści SIWZ]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-27/16
Dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w aparacie Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-01-2017, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 01.12.2016] [Załącznik do odpowiedzi]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-29/16
Dostawa części zamiennej do systemów terapii protonowej Proteus 235: lampy elektronowej stopnia sterującego wzmacniacza mocy
Termin składania ofert: 22-11-2016, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-28/16
Dostawa części zapasowych systemu próżniowego
Termin składania ofert: 21-11-2016, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 18.11.2016]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-26/16
Sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18-11-2016, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 14.11.2016]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-25/16
Dostawa części zamiennej do systemów terapii protonowej Proteus 235: lampy elektronowej stopnia sterującego wzmacniacza mocy
Termin składania ofert: 28-10-2016, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-23/16
Budowa budynku laboratoryjno-naukowego na terenie IFJ PAN w Krakowie na części działki nr 1019/8 obr. 34 Krowodrza przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie
Termin składania ofert: 27-10-2016, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 08-11-2016, do godz. 11:00
Termin dodatkowej wizji lokalnej: 25-10-2016, 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Informacja o wizji lokalnej]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 28.10.2016] [Załączniki do odpowiedzi]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-24/16
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-11-2016, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 4.1] [Załącznik nr 4.2] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 28.10.2016]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-21/16
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-11-2016, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 10.10.2016]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-22/16
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-11-2016, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 18-10-2016, godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 03-11-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Odpowiedź na zapytanie - 06.10.2016]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Informacja o wizji lokalnej]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-20/16
Wykonanie instalacji zasilającej budynki nr 18, 14 i 6 oraz budynek nr 11 i 12 z wymiennika nr 3 realizowanego przez MPEC S.A. na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 11-08-2016, do godz. 10:00
Termin wizji lokalnej: 02-08-2016, godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Dokumentacja] [Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Odpowiedzi na zapytania z wizji lokalnej - 05.08.2016]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-19/16
Dostawa klastra obliczeniowego do obliczeń równoległych z dużą przepustowością magistrali danych kompatybilnego z istniejącą architekturą HS22/HS23 oraz kontrolerem Infiniband Mellanox
Termin składania ofert: 02-09-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-16/16
Remont dróg i budowa parkingów na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 10-06-2016 do 10:00
Termin wizji lokalnej: 31-05-2016, 10:30
Termin dodatkowej wizji lokalnej: 06-06-2016, 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Dokumentacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Odpowiedzi na zapytania - 01.06.2016]
[Informacja o wizji lokalnej]
[Odpowiedzi na zapytania zadane podczas wizji lokalnych - 07.06.2016]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-15/16
Remont dróg i budowa parkingów na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 12-05-2016 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[PFU Zakres II]
[STWIOR]
[Załączniki graficzne]
[Modyfikacja treści SIWZ]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 8]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.04.2016]
[Odpowiedzi na zapytania z wizji lokalnej z dnia 21 kwietnia 2016 roku] [Załączniki graficzne]
[Odpowiedzi na zapytania - 29.04.2016]
Znak sprawy: DZP-271-14/16
Wykonanie usługi polegającej na jednostronnym napyleniu, na dostarczonych przez IFJ-PAN szybach, lustrzanej warstwy odbijającej
Termin składania ofert: 27-04-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedź na zapytanie - 22.04.2016]
[Szyba - rysunek]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-11/16
Dostawa mebli i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-04-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania - 20.04.2016]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-5/16
Magazyn źródeł promieniotwórczych - remont budynku nr 15 - Mogilnik nr 1 z piwnicami, Mogilnik nr 2 ze studnią i Mogilnik nr 3 - Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 09-05-2016 do 10:00
Termin wizji lokalnej: 21-04-2016, 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Dokumentacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-12/16
Dostawa sprzętu komputerowego
Termin składania ofert: 24-05-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-13/16
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą CCD i stolikiem grzewczo-chłodzącym
Termin składania ofert: 25-04-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-8/16
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-04-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Modyfikacja treści SIWZ]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1B (2)]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 01.04.2016]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-6/16
Dostawa serwera obliczeniowego
Termin składania ofert: 19-04-2016 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 04-05-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 23.03.2016]
[Odpowiedzi na zapytania - 31.03.2016]
[Odpowiedzi na zapytania - 05.04.2016]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1 (2)]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-4/16
Dostawa mebli dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-03-2016 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 18-03-2016 do 11:00
Termin wizji lokalnej: 11-03-2016, godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 14.03.2016]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-7/16
Dostawa części zamiennych do systemów terapii protonowej Proteus 235
Termin składania ofert: 02-03-2016 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 07-03-2016 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 01.03.2016]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-2/16
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-02-2016 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 23-02-2016 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 18.02.2016]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-3/16
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-03-2016 do 10:00
Termin wizji lokalnej: 23-02-2016, godz. 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania - 24.02.2016]
Znak sprawy: DZP-271-1/16
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-01-2016 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 05-02-2016 do 11:00
Termin wizji lokalnej: 12-01-2016, godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 7a] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 8a] [Załącznik nr 9a] [Załącznik nr 9b] [Załącznik nr 9c] [Załącznik nr 10]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 25.01.2016]
Załączniki do pytania nr 88:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 7]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
2015
Znak sprawy: DZP-271-65/15
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Budynku Laboratoryjno-Naukowego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie"
Termin składania ofert: 21-12-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 1 - Osłony betonowe] [Załącznik nr 1 - WZ Skraplarka] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Odpowiedź na zapytanie - 17.12.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-74/15
Serwis techniczny zintegrowanego układu skraplania helu w magnesie nadprzewodnikowym systemu obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T
Termin składania ofert: 18-12-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-75/15
Dostawa dodatkowego wyposażenia dla systemu in Via Reflex Renishaw
Termin składania ofert: 10-12-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-72/15
Sukcesywne dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-11-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-71/15
Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-11-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 30-11-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 19.11.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 24.11.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-70/15
Dostawa i instalacja systemu wideokonferencyjnego
Termin składania ofert: 18-11-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-67/15
Organizacja międzynarodowej konferencji „Zakopane Conference on Nuclear Physics” w Zakopanem
Termin składania ofert: 19-11-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 13.11.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-69/15
Dostawa lampy elektronowej wzmacniacza mocy
Termin składania ofert: 19-11-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1 cz. 1] [Załącznik nr 1 cz. 2] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Znak sprawy: DZP-271-68/15
Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku głównym Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 25-11-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9] [Opis przedmiotu zamówienia + STWIORB]
[Sprostowanie do SIWZ]
[Odpowiedzi na zapytania - 19.11.2015]
[STWIORB wod-kan]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-63/15
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-12-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 6.1] [Załącznik nr 6.2]
[Odpowiedzi na zapytania - 20.11.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-62/15
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 30.10.2015]
[Odpowiedzi na zapytania - 02.11.2015]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.11.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-61/15
Dostawa lampy elektronowej wzmacniacza mocy
Termin składania ofert: 05-11-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1 cz. 1] [Załącznik nr 1 cz. 2] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Znak sprawy: DZP-271-60/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-12-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-58/15
Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-10-2015 do 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 22.10.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 26.10.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-59/15
Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-10-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
Znak sprawy: DZP-271-55/15
Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-10-2015 do 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 07.10.2015]
Znak sprawy: DZP-271-56/15
Dostawa zasilacza UPS
Termin składania ofert: 14-10-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 16-10-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 12.10.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-50/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-11-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-57/15
Dostawa mebli na wymiar wraz z ich montażem do wybranych pomieszczeń budynku Gantry Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-10-2015 do 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowieź na zapytanie - 05.10.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-53/15
Dostawa krzeseł i regałów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-10-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania - 29.09.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 30.09.2015]
[Odpowiedzi na zapytania - 02.10.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-54/15
Dostawa monochromatora z automatycznym strojeniem długości fal oraz oprogramowania
Termin składania ofert: 06-10-2015 do 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 01.10.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-39/15
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-10-2015 do 10:00
Termin wizji lokalnej: 11-09-2015, godz. 09:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Znak sprawy: DZP-271-45/15
Dostawa części zamiennych do systemów terapii protonowej Proteus 235
Termin składania ofert: 06-10-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 12-10-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1-1] [Załącznik nr 1-2] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedź na zapytanie - 03.09.2015]
[Modyfikacja treści SIWZ - 09.09.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 18.09.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1_1] [Załącznik nr 1_2]
[Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-51/15
Budowa Budynku Laboratoryjno-Naukowego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 10-09-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 17-09-2015 do 12:00
Termin wizji lokalnej: 03-09-2015, godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ - 08.09.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 10.09.2015]
Rysunki:
[Studnia kriostatu]
Znak sprawy: DZP-271-46/15
Rozbudowa infrastruktury informatycznej IFJ PAN dla CCB
Termin składania ofert: 02-09-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-44/15
Remont pokoi gościnnych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 03-09-2015 do 12:00
Terminy wizji lokalnej: 27-08-2015, godz. 11:00 lub 31-08-2015, godz. 14:00
[Ogłoszenie] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1.1] [Załącznik nr 1.2] [Załącznik nr 1.3] [Załącznik nr 1.4] [Załącznik nr 1.5] [Załącznik nr 1.6] [Załącznik nr 1.7] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 25.08.2015]
[Wynik]

Znak sprawy: DZP-271-37/15
Dostawa spektrometru światłowodowego CCD z akcesoriami i oprogramowaniem
Termin składania ofert: 27-08-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Odpowiedzi na zapytania - 20.08.2015]
[Wynik]

Znak sprawy: DZP-271-49/15
Usługi ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów IFJ PAN
Termin składania ofert: 02-09-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 1a] [Załącznik nr 1b] [Załącznik nr 1c] [Załącznik nr 1d] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Modyfikacja treści SIWZ - 20.08.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 25.08.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 2] [Załącznik nr 1]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-43/15
Dostawa systemu dozymetrii względnej dla wiązki protonowej
Termin składania ofert: 17-09-2015 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 25-09-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 02.09.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-48/15
Dostawa materaców próżniowych oraz pompy membranowej do unieruchamiania pacjenta w radioterapii protonowej dla Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-08-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-47/15
Dostawa mebli i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18-08-2015 do 12:00
Termin wizji lokalnej: 11-08-2015, godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 1E] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-42/15
Dostawa sprzętu komputerowego
Termin składania ofert: 31-08-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-41/15
Dostawa materaców próżniowych oraz pompy membranowej do unieruchamiania pacjenta w radioterapii protonowej dla Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 24-07-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
Znak sprawy: DZP-271-40/15
Dostawa akcesoriów do unieruchamiania pacjenta podczas radioterapii protonowej prowadzonej w Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-07-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 23.07.2015]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-38/15
Dostawa mebli i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-07-2015 do 10:00
Termin wizji lokalnej: 13-07-2015, godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 1E] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania - 10.07.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1B]
[Załącznik nr 1E]
Znak sprawy: DZP-271-35/15
Dostawa sprzętu komputerowego
Termin składania ofert: 12-08-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-23/15
Dostawa urządzeń do skraplania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-08-2015 do 10:00
Termin wizji lokalnej: 16-07-2015, godz. 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Znak sprawy: DZP-271-34/15
Budowa Budynku Laboratoryjno-Naukowego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 20-07-2015 do 12:00
Termin wizji lokalnej: 09-07-2015, godz. 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 15.07.2015]
[Załącznik nr 1 - Osłony betonowe]
[Załącznik nr 2 - Przebiegi sieci]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 2]
[Załącznik nr 6]
Znak sprawy: DZP-271-31/15
Wymiana chodników i wymiana oświetlenia na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 20-07-2015 do 11:00
Termin wizji lokalnej: 09-07-2015, godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1a] [Załącznik nr 1b] [Załącznik nr 1c] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-36/15
Dostawa systemu unieruchomień kończyn dolnych i miednicy oraz unieruchomień tułowia do radioterapii protonowej dla Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-07-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 06.07.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-27/15
Dostawa zestawu multimedialnego
Termin składania ofert: 04-08-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-30/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-08-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-32/15
Dostawa i montaż stołu do modelarni z nakładką, wkładami i systemem laserowym
Termin składania ofert: 02-07-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 07-07-2015 do 12:00
Termin wizji lokalnej: 26-06-2015, godz. 11:00-13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 25.06.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 30.06.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 02.07.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-33/15
Wymiana silników krokowych w układzie mikrowiązki promieniowania X
Termin składania ofert: 01-07-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Znak sprawy: DZP-271-29/15
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30-06-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1A-a] [Załącznik nr 1A-b] [Załącznik nr 1A-c] [Załącznik nr 1A-d] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1B-a] [Załącznik nr 1B-b] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1C-a] [Załącznik nr 1C-b] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6A] [Załącznik nr 6B] [Załącznik nr 6C]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 25.06.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1B]
[Wynik - Zadanie nr 2 i nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-28/15
Dostawa akcesoriów do unieruchamiania pacjenta
Termin składania ofert: 26-06-2015 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 29-06-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 24.06.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1A]
[Załącznik nr 1B]
[Załącznik nr 1D]
[Załącznik nr 6]
[Wynik - Zadanie nr 3]
Znak sprawy: DZP-271-26/15
Dostawa oraz instalacja wraz z uruchomieniem wielodetekcyjnego czytnika płytek - spektroskopu UV/VIS
Termin składania ofert: 25-06-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-18/15
Dostawa i instalacja mebli laboratoryjnych oraz mebli dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25-06-2015 do 12:00
Termin wizji lokalnej: 22-06-2015, godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 29-06-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania - 19.06.2015]
[Zdjęcie - kolor "wiśnia"]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.06.2015]
[Odpowiedzi na zapytania - 23.06.2015]
[Modyfikacja treści SIWZ - 24.06.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1A]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-25/15
Dostawa wyposażenia medycznego oraz przewijaków dziecięcych poziomych do wybranych pomieszczeń w budynku Gantry Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-06-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 08-06-2015 do 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ - 29.05.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 02.06.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1B]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-24/15
Dostawa fantomów do codziennej kontroli jakości urządzeń do pozycjonowania pacjenta
Termin składania ofert: 28-05-2015 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 01-06-2015 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 08-06-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 26.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 29.05.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-12/15
Dostawa spektrometru elektronowego rezonansu paramagnetycznego typu benchtop z dodatkowym wyposażeniem, detektorami alaninowymi i oprogramowaniem dedykowanym do pomiarów dawki pochłoniętej w radioterapii protonowej w CCB IFJ PAN
Termin składania ofert: 25-05-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 29-05-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Attachment Number 1]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ - 22.05.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 26.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-11/15
Dostawa czytnika materiałów termoluminescencyjnych
Termin składania ofert: 22-05-2015 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 25-05-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Attachment Number 1]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 20.05.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-19/15
Rozszerzenie systemu zdalnego dostępu do stacji roboczych Onkologicznego Systemu Informatycznego oraz Systemu Planowania Terapii
Termin składania ofert: 21-05-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 25-05-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Modyfikacja treści SIWZ - 19.05.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 20.05.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-20/15
Dostawa i instalacja zestawu real – time PCR wraz z wyposażeniem oraz systemem klimatyzacyjnym niezbędnym do prawidłowej pracy RT-PCR oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu działania RT-PCR
Termin składania ofert: 20-05-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 14.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-22/15
Dostawa systemu do automatycznej analizy preparatów biologicznych barwionych fluorescencyjnie
Termin składania ofert: 19-05-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 26-05-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Modyfikacja treści SIWZ - 13.05.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-21/15
Dostawa napylarki do naparowywania srebra lub złota w celu funkcjonalizacji igieł AFM
Termin składania ofert: 18-05-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 12.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-16/15
Dostawę sprzętu komputerowego
Termin składania ofert: 18-06-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-15/15
Rozbudowa Optycznego Systemu Pozycjonowania i Weryfikacji Pozycji Pacjenta
Termin składania ofert: 17-06-2015 do 11:00
Nowy termin składania ofert: 22-06-2015 do 13:00
Termin wizji lokalnej: 18-05-2015, godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 22.05.2015]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 29.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 6]
Rysunki:
[Tomograf] [Tomograf - przekrój]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-17/15
Dostawa i instalacja samodzielnego mikroskopu szybkiego obrazowania FTIR
Termin składania ofert: 18-05-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-14/15
Dostawa i montaż Systemu Unieruchamiania i Transportu Pacjenta
Termin składania ofert: 11-06-2015 do 12:00
Termin wizji lokalnej: 12-05-2015, godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 15-06-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 18-06-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 15.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 21.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Modyfikacja treści SIWZ - 26.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
Nowe załączniki:
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-13/15
Dostawa systemu dozymetrii względnej dla wiązki protonowej
Termin składania ofert: 12-06-2015 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 19-06-2015 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 13.05.2015]
[Attachment Number 1]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 27.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 03.06.2015]
[Wynik - Zadanie nr 2]
Znak sprawy: DZP-271-7/15
Dostawa mikroskopu w zakresie podczerwieni umożliwiającego pomiary z nanometryczną zdolnością rozdzielczą
Termin składania ofert: 08-06-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-6/15
Dostawa i montaż zintegrowanego systemu Raman-AFM pozwalającego na wykonywanie mikrospektroskopii Ramanowskiej, mikroskopii sił atomowych oraz nanospektroskopii Ramanowskiej wzmocnionej na ostrzu sondy skanującej (TERS)
Termin składania ofert: 08-06-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-10/15
Dostawa sprzętu komputerowego
Termin składania ofert: 09-06-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 18.05.2015]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 28.05.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-8/15
Dostawa i instalacja próżniowego spektrometru FT-IR z ATR oraz mikroskopem wyposażonym w detektory FPA i Bolometr oraz dostosowanie parametrów pomieszczenia do wymogów pracy
Termin składania ofert: 01-06-2015 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 23-06-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Modyfikacja treści SIWZ - 29.04.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 6]
[Załącznik nr 7]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 29.05.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 7]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-9/15
Dostawa i montaż mikroskopu sił atomowych (AFM) zintegrowanego z odwróconym mikroskopem optycznym i fluorescencyjnym (MF) dedykowanego do badań własności mechanicznych żywych komórek
Termin składania ofert: 01-06-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Modyfikacja treści SIWZ - 29.04.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 6]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-5/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-04-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-3/15
Dostawa mebli na wymiar wraz z ich montażem do wybranych pomieszczeń budynku Gantry Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN w Krakowie
Termin wizji lokalnej: 20-02-2015, godz. 10:00
Termin składania ofert: 27-02-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-4/15
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice”
Termin składania ofert: 25-03-2015 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 02-04-2015 do 10:00
Termin wizji lokalnej: 12-03-2015 godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Modyfikacja treści SIWZ - 04.03.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 13.03.2015]
[ULICP]
[Zagospodarowanie - rzuty - przekroje]
[Wynik]
[Wynik po ponownej ocenie ofert]
Znak sprawy: DZP-271-1/15
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23-02-2015 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 02-03-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 20.02.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2]
[Załącznik nr 7]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
2014
Znak sprawy: DZP-271-45/14
Dostawa i montaż Systemu Unieruchamiania i Transportu Pacjenta
Termin składania ofert: 02-02-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 09-02-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 14.01.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 5]
[Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 15.01.2015]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 20.01.2015]
Znak sprawy: DZP-271-44/14
Dostawa sprzętu do dozymetrii względnej i referencyjnej dla wiązki protonowej
Termin składania ofert: 03-02-2015 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 17-02-2015 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 09.01.2015]
[Attachment number 6]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 20.01.2015]
[Wynik - Zadanie nr 1]
Znak sprawy: DZP-271-43/14
Dostawa i montaż stacji roboczych Onkologicznego Systemu Informatycznego oraz Systemu Planowania Terapii
Termin składania ofert: 03-02-2015 do 12:00
Nowy termin składania ofert: 10-02-2015 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 14.01.2015]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 5]
[Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 20.01.2015]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-47/14
Dostawę hokerów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-12-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-46/14
Dostawa krzeseł komputerowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-12-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-42/14
Dostawa sześciokątnych paneli
Termin składania ofert: 22-12-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 7.1]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-41/14
Dostawa mebli biurowych do budynku 18A w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-12-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-40/14
Sukcesywne dostawy zamienników materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-12-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 09-12-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 02.12.2014]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Znak sprawy: DZP-271-38/14
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-11-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7A] [Załącznik nr 7B] [Załącznik nr 7C]
[Wynik - Zadanie nr 3]
[Wynik - Zadanie nr 1]
[Wynik - Zadanie nr 2]
Znak sprawy: DZP-271-39/14
Dostawa hokerów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-11-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Znak sprawy: DZP-271-37/14
Dostawa podzespołów komputerowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-11-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik - Zadanie nr 2]
[Wynik - Zadanie nr 1]
Znak sprawy: DZP-271-36/14
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-10-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 30-10-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6A] [Załącznik nr 6B] [Załącznik nr 7A] [Załącznik nr 7B]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 23.10.2014]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 24.10.2014]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik - Zadanie nr 1]
Znak sprawy: DZP-271-35/14
Dzierżawa 3 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych na okres 36 miesięcy oraz dostarczenie systemu drukującego i zliczająco-monitorującego wydruki w powyższych urządzeniach
Termin składania ofert: 28-10-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 22.10.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-34/14
Wymiana suwnicy w budynku 25 w IFJ PAN
Termin składania ofert: 27-10-2014 do 10:30
Termin wizji lokalnej: 20-10-2014 godz. 10:00
Termin ponownej wizji lokalnej: 23-10-2014 godz. 13:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 6.1] [Załącznik nr 6.2] [Załącznik nr 6.3]
[Zmiany w SIWZ]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 5]
[Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 21.10.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-28/14
Dostawa hokerów, krzeseł oraz mebli wraz z ich montażem do wybranych pomieszczeń w budynku Gantry Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-10-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7-1] [Załącznik nr 7-2] [Załącznik nr 7-3]
[Odpowiedzi na zapytania - 06.10.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-25/14
Dostawa energii elektrycznej na okres 12 miesięcy
Termin składania ofert: 07-11-2014 do 09:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 6-1] [Załącznik nr 6-2] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania - 06.10.2014]
[Odpowiedzi na zapytania - 09.10.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-33/14
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-10-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Modyfikacja treści SIWZ - 30.09.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-32/14
Dostawa mebli wraz z montażem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23-09-2014 do 12:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6A] [Załącznik nr 6B1] [Załącznik nr 6B2] [Załącznik nr 6C1] [Załącznik nr 6C2] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania - 17.09.2014]
[Odpowiedzi na zapytania - 18.09.2014]
[Odpowiedzi na zapytania - 19.09.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-31/14
Dostawa 200 butli do magazynowania sprężonego helu wraz z przyłączem kontowym
Termin składania ofert: 18-09-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 23-09-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 15.09.2014]
[Propozycja zmian – załącznik do pytań Wykonawcy]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 16.09.2014]
[Propozycja zmian – załącznik do pytania Wykonawcy]
[Odpowiedź na zapytanie - 19.09.2014]
Znak sprawy: DZP-271-30/14
Dostawa i instalacja systemu przechowywania i archiwizacji danych
Termin składania ofert: 16-09-2014 do 13:30
Nowy termin składania ofert: 19-09-2014 do 13:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 15.09.2014]
Nowy wzór umowy:
[Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-29/14
Dostawa i instalacja Optycznego Systemu Pozycjonowania i Weryfikacji Pozycji Pacjenta
Termin składania ofert: 03-10-2014 do 9:30
Nowy termin składania ofert: 20-10-2014 do 9:30
Termin wizji lokalnej: 04-09-2014 godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania - 11.09.2014]
[Załączniki do odpowiedzi na zapytania]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 25.09.2014]
[Załącznik do odpowiedzi na zapytania]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 5]
[Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 14.10.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-27/14
Wymiana suwnicy w budynku 25 w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-09-2014 do 13:30
Nowy termin składania ofert: 09-09-2014 do 13:30
Nowy termin składania ofert: 11-09-2014 do 13:30
Termin wizji lokalnej: 25-08-2014 godz. 10:00
Nowy termin wizji lokalnej: 26-08-2014 godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 6.1.1] [Załącznik nr 6.1.2] [Załącznik nr 6.1.3] [Załącznik nr 6.1.4] [Załącznik nr 6.1.5] [Załącznik nr 6.2] [Załącznik nr 6.3]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 21.08.2014]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany w SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 03.09.2014]
Nowy załącznik:
[Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Rysunki:
[Dokumentacja techniczno-ruchowa]
[Odbojnice]
[Projekt budowlany i obliczenia]
[Rysunki budowlano konstrukcyjne]
Znak sprawy: DZP-271-26/14/14
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-08-2014 do 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7A] [Załącznik nr 7B] [Załącznik nr 7C]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 05.08.2014]
[Wynik]
[Unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1]
Znak sprawy: DZP-271-24/14
Rozbudowa lasera Nd:YAG
Termin składania ofert: 31-07-2014 do 13:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-23/14
Dostawa kompresora do sprężania helu gazowego
Termin składania ofert: 29-07-2014 do 13:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.07.2014]
[Odpowiedzi na zapytania - 24.07.2014]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-22/14
Rozbudowa infrastruktury informatycznej IFJ PAN dla CCB
Termin składania ofert: 17-07-2014 do 13:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Wynik]
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-08-2014 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa systemu do badań cytogenetycznych na potrzeby optymalizacji procesu terapeutycznego na stanowisku terapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice
Termin składania ofert: 29-05-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 5-06-2014 do godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 26.05.2014]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-04-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 24.04.2014]
[Wynik]
Dostawa terminala wiązki protonowej – komora reakcyjna
Termin składania ofert: 30-04-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Rysunki:
[Rys nr 1 - Komora po złożeniu] [Rys nr 2 - Część cylindryczna] [Rys nr 3 - Pokrywa dolna] [Rys nr 4 - Pokrywa górna] [Rys nr 5 - Zamykanie pokrywy]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.04.2014]
[Wynik]
Dostawa i montaż systemu planowania dla radioterapii protonowej nowotworów oka
Termin składania ofert: 24-04-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 29-04-2014 do godz. 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
Nowy załącznik:
[Załącznik nr 5]
[Wynik]
Dostawa helowego detektora nieszczelności dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-04-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ - 11.04.2014]
[Wynik]
Dostawa stabilnego izotopu He–3 wraz z dzierżawą butli
Termin składania ofert: 17-04-2014 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-04-2014 do 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 7A] [Załącznik nr 7B] [Załącznik nr 7C] [Załącznik nr 7D] [Załącznik nr 7E]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
[Odpowiedź na zapytanie - 10.04.2014]
[Wynik]
[Wynik po ponownej ocenie ofert w zadaniu nr 2]
Świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-04-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 5]
Dostawa terminala wiązki protonowej – komora reakcyjna
Termin składania ofert: 8-04-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 10.04.2014 do godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Rysunki:
[Rys nr 1 - Komora po złożeniu] [Rys nr 2 - Część cylindryczna] [Rys nr 3 - Pokrywa dolna] [Rys nr 4 - Pokrywa górna]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Dostawa kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-03-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa stanowiska GANTRY-2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną” na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 05-03-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Odpowiedzi na zapytania - 28.02.2014]
[Wynik]
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-03-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 12-03-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 6.03.2014]
Nowy załącznik:
[Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Organizacja międzynarodowej konferencji „Zakopane Conference on Nuclear Physics” w Zakopanem
Termin składania ofert: 04-03-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 21.02.2014]
[Wynik]
Dostawa układu do gwałtownej obróbki termicznej układów cienkowarstwowych
Termin składania ofert: 13-02-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-02-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 21-02-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 07-03-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1 do SIWZ] [Załącznik nr 2 do SIWZ] [Załącznik nr 3 do SIWZ] [Załącznik nr 4 do SIWZ] [Załącznik nr 5 do SIWZ] [Załącznik nr 6 do SIWZ]
[Załącznik nr 2 do opisu] [Załącznik nr 2a do opisu] [Załącznik nr 3 do opisu] [Załącznik nr 3a do opisu] [Załącznik nr 4a do opisu] [Załącznik nr 4b do opisu] [Załącznik nr 5 do opisu]
[Odpowiedzi na zapytania wraz z uzupełnieniem - 30.01.2014]
[Załącznik nr 4c do opisu]
[Zmiany w SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany w SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Termin ponownej wizji lokalnej: 28.02.2014 godz. 10:00
[Odpowiedzi na zapytania - 25.02.2014]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.03.2014]
[Wynik]
Dostawa układu do gwałtownej obróbki termicznej układów cienkowarstwowych
Termin składania ofert: 03-02-2014 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: "Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej – FAZA I Centrum Cyklotronowe Bronowice – dostosowanie układu komunikacyjnego"
Termin składania ofert: 05-02-2014 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Odpowiedzi na zapytania - 31.01.2014]
[Wynik]
Dostawa i instalacja modułu aparatury do wytwarzania kryształów metodą Czochralskiego
Termin składania ofert: 31-01-2014 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 07.02.2014 do godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania - 23.01.2014]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ - 28.01.2014]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
2013
Dostawa serwera komputerowego i stacji roboczej
Termin składania ofert: 20-12-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7A] [Załącznik nr 7B]
[Wynik]
Dostawę i montaż Onkologicznego Systemu Informatycznego oraz Systemu Planowania Terapii
Termin składania ofert: 24-01-2014 do 9:30
Nowy termin składania ofert: 30-01-2014 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wyjaśnienie - 17.12.2013]
[Załącznik nr 5 - poprawiony]
[Zmiany SIWZ]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
[Nowy wzór umowy (3)]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Serwis techniczny zintegrowanego układu skraplania helu w magnesie nadprzewodnikowym systemu obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T
Termin składania ofert: 03-12-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 28.11.2013]
[Wynik]
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i profesjonalnego skanera grafiki kolorowej
Termin składania ofert: 26-11-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 21.11.2013]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.11.2013]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-11-2013 do 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7a] [Załącznik nr 7b] [Załącznik nr 7c] [Załącznik nr 7d] [Załącznik nr 7e] [Załącznik nr 7f]
[Wynik - zadania 1-4]
Dostawa tarcz trytowych
Termin składania ofert: 22-11-2013 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
Rozbudowa klastra obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-11-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Serwis techniczny zintegrowanego układu skraplania helu w magnesie nadprzewodnikowym systemu obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T
Termin składania ofert: 19-11-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 12.11.2013]
Nowy załącznik:
[Załącznik nr 5]
Dostawa i instalacja modułu aparatury do wytwarzania kryształów metodą Czochralskiego
Termin składania ofert: 17-12-2013 do 09:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Sprostowanie]
[Odpowiedzi na zapytania - 14.11.2013]
Dostawa oscyloskopu cyfrowego
Termin składania ofert: 12-11-2013 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 07.11.2013]
Nowy załącznik:
[Nowy wzór umowy - Załącznik nr 5]
[Wynik]
Dostawa tarcz trytowych
Termin składania ofert: 12-11-2013 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
Rozbudowa klastra obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-11-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
Dostawa terminala wiązki protonowej - dewary
Termin składania ofert: 23-10-2013 do 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa terminala wiązki protonowej - komora reakcyjna
Termin składania ofert: 23-10-2013 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23-10-2013 do 10:00
NOWY termin składania ofert: 28.10.2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7a] [Załącznik nr 7b] [Załącznik nr 7c] [Załącznik nr 7d] [Załącznik nr 7e]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 18.10.2013]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 22.10.2013]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
[Wynik po ponownej ocenie ofert w zadaniu nr 3]
Dostawa mebli wraz z ich montażem do wybranych pomieszczeń w budynku Gantry Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-10-2013 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 23.10.2013 do godz. 08:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7.1] [Załącznik nr 7.2] [Załącznik nr 7.3] [Załącznik nr 7.4]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Zmieniony załącznik:
[Załącznik nr 7.2]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Dostawa uniwersalnej frezarki numerycznej CNC wraz z wyposażeniem
Termin składania ofert: 08-10-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa tomografu komputerowego do planowania radioterapii
Termin składania ofert: 31-10-2013 do 09:30
Nowy termin składania ofert: 14.11.2013 do godz. 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Termin wizji lokalnej: 02.10.2013 r. godz. 10:00
[Zmiany zapisów SIWZ]
Nowe załączniki:
[Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 08.10.2013]
Termin ponownej wizji lokalnej: 11.10.2013 r. godz. 10:00
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 22.10.2013]
Nowy załącznik:
[Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wyjaśnienie - 05.11.2013]
[Wynik]
Remont pierwotnego obiegu chłodzenia cyklotronu AIC-144 i remont pomieszczenia pomp nr 1004 oraz przebudowa korytarza w budynku nr 1
Termin składania ofert: 09-10-2013 do 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9] [Specyfikacja techniczna] [Załacznik nr 10]
[Wynik]
Rozbudowa klastra obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-10-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-10-2013 do 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9] [Załącznik nr 10]
[Odpowiedzi na zapytania - 02.10.2013]
[Rys. - stan istniejący]
[Rys. - projekt]
[Wynik]
Dostawa systemu dozymetrii względnej dla wiązki protonowej
Termin składania ofert: 30-10-2013 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa czterech detektorów neutronów prędkich pCVD dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-10-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Wynik]
Dostawa wyposażenia diagnostyczno-eksperymentalnego do układów Plasma-Focus w IFJ PAN
Termin składania ofert: 04-10-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25-09-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 18.09.2013]
SIWZ i załączniki:
[Specyfikacja] [Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-09-2013 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 23-09-2013 do 8:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ - 18.09.2013]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 18.09.2013]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5a] [Załącznik nr 5b] [Załącznik nr 5c] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 6a] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Wynik - Zadanie nr 1]
[Wynik - Zadanie nr 2 i nr 3]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18-09-2013 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 20-09-2013 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 13.09.2013]
Załączniki: [Załącznik nr 1] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 17.09.2013]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik - Zadanie nr 1]
Dostawa uniwersalnej frezarki numerycznej CNC wraz z wyposażeniem
Termin składania ofert: 17-09-2013 do 10:00
Nowy termin składania ofert: 19.09.2013 do 8:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 13.09.2013]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Nowy wzór umowy]
Dostawa i instalacja klastra obliczeniowego zrealizowanego w technologii "blade" dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-09-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: "Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej - FAZA I Centrum Cyklotronowe Bronowice - dostosowanie układu komunikacyjnego"
Termin składania ofert: 16-09-2013 do 11:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa spektrometru FTIR z przystawką ATR
Termin składania ofert: 30-08-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Wynik]
Rozbudowa klastra obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-08-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa terminala wiązki protonowej - układ otrzymywania i kontroli próżni
Termin składania ofert: 20-09-2013 do 09:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 6 - rysunek] [Załącznik nr 6 - tabela]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.09.2013]
[Wynik]
Organizacja "19 Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy Molekularne 2014"
Termin składania ofert: 20-08-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 08.08.2013]
[Odpowiedź na zapytanie - 13.08.2013]
Dostawa i instalacja klastra obliczeniowego zrealizowanego w technologii "blade" dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-08-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 12.08.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Zmienione załączniki:
[Załącznik nr 6]
Nowy termin składania ofert: 21-08-2013 do 10:00
Dostawa stanowiska GANTRY-2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną
Termin składania ofert: 09-09-2013 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8A] [Załącznik nr 8B] [Załącznik nr 9]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Zmienione załączniki:
[Załącznik nr 8B]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 22.08.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Załącznik nr 9 - nowy]
Nowy termin składania ofert: 16-09-2013 do 8:30
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 10.09.2013]
Nowy termin składania ofert: 03-10-2013 do 8:30
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Wynik]
Organizacja "19 Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy Molekularne 2014"
Termin składania ofert: 06-08-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 01.08.2013]
Dostawa czterech detektorów diamentowych sCVD cząstek naładowanych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-08-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa systemów dozymetrii referencyjnej i względnej dla wiązki protonowej
Termin składania ofert: 29-08-2013 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 23.07.2013]
Specyfikacja i załączniki:
[Specyfikacja] [Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania - 25.07.2013]
[Attachment number 6]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Nowy obowiązujący formularz oferty]
[Odpowiedzi na zapytania - 09.08.2013]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 05-09-2013 do 9:30
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Sprostowanie]
[Wynik]
Dostawa potencjostatu z mikrowagą kwarcową z możliwością zliczania ładunku, jednostką sterującą i celą pomiarową z kompletem elektrod
Termin składania ofert: 17-07-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: "Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej - FAZA I Centrum Cyklotronowe Bronowice - dostosowanie układu komunikacyjnego"
Termin składania ofert: 19-07-2013 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa wraz z montażem struktury mechanicznej prototypu teleskopu SST dla eksperymentu CTA wykonanej według załączonej dokumentacji technicznej
Termin składania ofert: 10-07-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia] [Załącznik nr 8 - Rysunek]
[Wynik]
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Termin składania ofert: 05-07-2013 do 09:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Odpowiedź na zapytanie - 01.07.2013]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 10-07-2013 do 9:00
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 15-07-2013 do 9:00
[Odpowiedzi na zapytania - 10.07.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Nowy obowiązujący wzór umowy]
Dostawa jednego zasilacza prądu stałego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25-06-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 20.06.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Nowy obowiązujący wzór umowy]
[Wynik]
Rozbudowa infrastruktury informatycznej dla CCB i sieciowej dla budynku Gantry w IFJ PAN
Termin składania ofert: 13-06-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa artykułów promocyjnych - pamięci przenośnych do komputera (pendrive) z nadrukiem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-06-2013 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 07.06.2013]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedzi na zapytania - 07.06.2013]
[Odpowiedzi na zapytania - 10.06.2013]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-06-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 29.05.2013]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7a] [Załącznik nr 7b] [Załącznik nr 7c] [Załącznik nr 7d] [Załącznik nr 7e]
[Wynik]
[Wynik po ponownej ocenie ofert w zadaniu nr 2]
Dostawa komputerów i monitorów dla stacji do planowania dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-05-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 22.05.2013]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Termin składania ofert: 06-05-2013 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 13-05-2013 do 9:00
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 20-05-2013 do 9:00
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 17.05.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Zmienione załączniki:
[Załącznik nr 4] [Załącznik nr 6]
Nowy termin składania ofert: 24-05-2013 do 9:00
Dostawa sufitowej kolumny anestezjologicznej, ściennego panelu anestezjologicznego oraz punktów poboru gazów medycznych
Termin składania ofert: 06-05-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 25.04.2013]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Odpowiedzi na zapytania - 30.04.2013]
Nowy termin składania ofert: 08-05-2013 do 12:00
[Wynik]
Świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-04-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 15-04-2013 do 10:00
[Odpowiedzi na zapytania - 09.04.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Nowy obowiązujący formularz cenowy]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Dostawa 2 sztuk wielokanałowego analizatora widm dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-04-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa elementów kompletnego napędu i jego układu sterowania dwuosiowego teleskopem 1M-SST
Termin składania ofert: 27-03-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie - 27.03.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 02-04-2013 do 10:00
[Wynik]
Dostawa piły drutowej do cięcia próbek krystalicznych o małych rozmiarach dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-03-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa czterech kryształów typu phoswich B380/NaI(Tl) dla IFJ PAN w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 11-03-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-02-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedzi na zapytania - 26.02.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
Zmienione załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 4]
Nowy termin składania ofert: 04-03-2013 do 10:00
Organizacja międzynarodowej konferencji "XLVIII Zakopane School of Physics: Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology"
Termin składania ofert: 01-03-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 22.02.2013]
[Odpowiedź na zapytanie - 25.02.2013]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01-03-2013 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 27.02.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Nowy termin składania ofert: 05-03-2013 do 9:00
[Wynik]
Dostawa wyłączników mocy 3-biegunowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-02-2013 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 21.02.2013]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.02.2013]
[Odpowiedź na zapytanie - 25.02.2013]
[Wynik]
Dostawa kompletnego systemu dwuosiowego sterowania teleskopem 1M-SST
Termin składania ofert: 27-02-2013 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 22.02.2013]
Dostawa mebli wraz z montażem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-02-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie i zmiana SIWZ]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-02-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany w SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 20-02-2013 do 10:00
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany w SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 27-02-2013 do 10:00
[Odpowiedzi na zapytania - 25.02.2013]
[Zmiany zapisów SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Zmienione załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
Nowy termin składania ofert: 06-03-2013 do 10:00
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Zmiany w SIWZ]
Nowy termin składania ofert: 11-03-2013 do 11:30
[Zmiany w SIWZ]
[Odpowiedzi na zapytania - 07.03.2013]
Zmieniony załącznik:
[Załącznik nr 4]
[Wynik]
Dostawa czterech kryształów typu phoswich B380/NaI(Tl) dla IFJ PAN w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 21-02-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa systemu cyfrowej rejestracji zdjęć RTG dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18-01-2013 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
2012
Dostawa zasilaczy prądu stałego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-12-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa systemu cyfrowej rejestracji zdjęć RTG dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-12-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym MS Windows dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-12-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa dwóch detektorów pCVD zintegrowanych z przedwzmacniaczem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-12-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Remont pomieszczeń Sali rady naukowej oraz remont toalet męskiej i damskiej w budynku nr 5 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-12-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Uzupelnienie] [Rysunki]
[Odpowiedź na zapytanie - 28.11.2012]
[Odpowiedzi na zapytania - 03.12.2012]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-11-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 16.11.2012]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa mebli wraz z ich montażem do wybranych pomieszczeń w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB)
Termin składania ofert: 20-11-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 15.11.2012]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6-1] [Załącznik nr 6-2] [Załącznik nr 6-3] [Załącznik nr 6-A] [Załącznik nr 6-B] [Załącznik nr 6-C]
[Wynik]
Dostawa automatycznego czytnika termoluminescencyjnego do odczytu dawkomierzy termoluminescencyjnych typu DI-02 oraz DS-04 w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-11-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa dwóch detektorów neutronów sCVD zintegrowanych z przedwzmacniaczem i dwóch detektorów sCVD cząstek naładowanych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-11-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa podwójnego toru spektrometrycznego złożonego z dwóch wielokanałowych analizatorów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-11-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa mebli wraz z montażem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-11-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa automatycznego czytnika termoluminescencyjnego do odczytu dawkomierzy termoluminescencyjnych typu DI-02 oraz DS-04 w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa dwóch detektorów pCVD zintegrowanych z przedwzmacniaczem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 31-10-2012 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa oscyloskopów cyfrowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 31-10-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa dwóch detektorów neutronów sCVD zintegrowanych z przedwzmacniaczem i dwóch detektorów sCVD cząstek naładowanych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-10-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa fotela pozycjonującego do radioterapii protonowej nowotworów oka dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-11-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Description of the order of contract]
[Rysunek hali terapii oka]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Odpowiedzi na zapytania - 05.11.2012]
[Wynik]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-10-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 01.10.2012]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 02.10.2012]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.10.2012]
[Modyfikacja treści SIWZ - 03.10.2012]
[Wynik]
Nowy termin składania ofert: 08-10-2012 do 09:00
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30-10-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa urządzenia do nanoszenia cienkich warstw DIP COATER wraz z akcesoriami dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-09-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Modyfikacja treści SIWZ - 19.09.2012]
[Wynik]
Dostawa mebli wraz z ich montażem do wybranych budynków Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-09-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Załącznik A] [Załącznik B] [Załącznik C]
[Odpowiedzi na zapytania - 12.09.2012]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.09.2012]
Nowy termin składania ofert: 14-09-2012 do 13:30
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-09-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa systemu kontroli i sterowania stanowiskiem radioterapii protonowej nowotworów oka dla Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 24-07-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załącznik A]
[Wynik]
Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnicy w budynku Instytutu Fizyki Jądrowej PAN dla potrzeb realizacji laboratorium "Centrum rozwoju metod detekcji neutronów dla syntezy termojądrowej" wraz z instalacjami
Termin składania ofert: 27-07-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załącznik 9]
[Odpowiedzi na zapytania - 23.07.2012]
[Wynik]
Dostawa dwupłaszczyznowego rentgenowskiego systemu pozycjonowania pacjenta na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-07-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 12.07.2012]
[Odpowiedzi na zapytanie - 16.07.2012]
[Wynik]
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-08-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa fotela pozycjonującego do radioterapii protonowej nowotworów oka dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-08-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Description of the order of contract]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
Dostawa systemu cyfrowej rejestracji zdjęć RTG dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-07-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawy ciekłego helu dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 21-06-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa zestawu LC/MS/MS z analizatorem typu potrójny kwadrupol dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-07-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa oscyloskopu cyfrowego 1 GHz dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-06-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Rozbudowa infrastruktury informatycznej dla CCB w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-06-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 06.06.2012]
[Wynik]
Dostawy ciekłego helu dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 06-06-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa elektrometrów w kasetach EURO 19" wraz z zasilaczami niskiego napięcia dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30-05-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Wykonanie łożyska wielkogabarytowego, pierścienia zębatego oraz kół zębatych wg. rysunków do teleskopu SST dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-05-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Rozbudowa przestrzeni dyskowej wraz elementami obliczeniowymi dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-03-2012 do 8:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-03-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
[Wynik po ponownej ocenie ofert]
Termomodernizacja trzech wybranych budynków Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (budynki 1, 5 i 25)
Termin składania ofert: 22-03-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 19.03.2012]
[Rysunki techniczne] [Rysunki techniczne cd.]
[Wynik]
Organizacja konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics "Extremes of the Nuclear Landscape"
Termin składania ofert: 15-03-2012 do 8:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 13.03.2012]
[Załącznik nr 1 po zmianach]
[Wynik]
Dostawa wysokoczułego magnetometru w technice SQUID z wyposażeniem dodatkowym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30-03-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 06.03.2012]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 09.03.2012]
[Wynik]
Roczne dostawy materiałów budowlanych i elektrycznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-01-2012 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 23.01.2012]
[Odpowiedź na zapytanie - 24.01.2012]
[Odpowiedź na zapytanie - 25.01.2012]
[Odpowiedzi na zapytania - 25.01.2012]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa chromatografu gazowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25-01-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Modyfikacja treści SIWZ - 18.01.2012]
[Wynik]
Dostawa wysokoczułego magnetometru w technice SQUID z wyposażeniem dodatkowym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-02-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
2011
Dostawa klastra obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-01-2012 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa i montaż regałów bibliotecznych wraz z akcesoriami, dostawa mebli biurowych i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-12-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 30-11-2011 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Modyfikacja treści SIWZ - 24.11.2011]
[Odpowiedź na zapytanie - 25.11.2011]
[Wynik]
Dostawa urządzeń do monitoringu zwierząt dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30-11-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-11-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Uzupełnienie zasobów obliczeniowych w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-12-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 30.11.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Wynik]
Dostawa dwukanałowego spektrometrycznego systemu pomiarowego do detektorów diamentowych w standardzie NIM dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-11-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa komory klimatycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-11-2011 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedzi na zapytania - 10.11.2011]
[Odpowiedzi na zapytania - 15.11.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa helowego detektora nieszczelności dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-11-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa wysokoczułej kamery z chłodzoną matrycą CCD z oprogramowaniem i akcesoriami do długich czasów ekspozycji dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-10-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedz na zapytanie - 21.10.2011]
[Odpowiedz na zapytanie - 25.10.2011]
[Wynik]
Dostawa tokarki sterowanej numerycznie dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-10-2011 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 13.10.2011]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-10-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Modyfikacja treści SIWZ - 11.10.2011]
[Odpowiedz na zapytanie - 14.10.2011]
Specyfikacja i załączniki w formacie WORD:
[Specyfikacja]
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Dostawa przyrządu do jednoczesnego pomiaru stężeń radonu, toronu i ich krótkożyciowych pochodnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-09-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-09-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 09.09.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 13.09.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa czytnika termoluminescencyjnego z akcesoriami dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-08-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 22.08.2011]
[Odpowiedź na zapytanie - 24.08.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Remont dachu budynku nr 25 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01-09-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa dwukomorowego spektrometru promieniowania alfa posiadającego możliwość przyszłej rozbudowy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25-08-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 19.08.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Wynik]
Dostawa stanowiska GANTRY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną
Termin składania ofert: 13-09-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9] [Załącznik nr 10] [Załącznik nr 11] [Załącznik nr 12]
[Description of the order of contract - Gantry facility]
[Dodatkowe informacje - 23.08.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 02.09.2011]
Nowy termin składania ofert: 28.09.2011 do 9:30
[Odpowiedź na zapytania - 05.09.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 15.09.2011]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego do przechowywania i przetwarzania danych wraz z referencyjnym oprogramowaniem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-08-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedż na zapytania - 04.08.2011]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.08.2011]
Nowy termin składania ofert: 09.08.2011 do 9:00
[Wynik]
Dostawa wózka transportowego z kompletem osłon i kolimatorów do posiadanego przez IFJ PAN półprzewodnikowego detektora przenośnego firmy Canberra Packard Sp.z o.o.
Termin składania ofert: 02-08-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa przyrządu do jednoczesnego pomiaru stężeń radonu, toronu i ich krótkożyciowych pochodnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-08-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa systemu pompowego wysokiej próżni z pompą turbomolekularną dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-07-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 21.07.2011]
[Wynik]
Dostawa oscyloskopu cyfrowego 6 GHz z wyposażeniem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-07-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Remont dachu budynku nr 25 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-07-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 08.07.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 14.07.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 21.07.2011]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.07.2011]
Nowy termin składania ofert: 04.08.2011 do 9:00
Dostawa sprzętu komputerowego do przechowywania i przetwarzania danych wraz z referencyjnym oprogramowaniem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-07-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa i instalacja w IFJ PAN w Krakowie systemu chłodzenia pieca wysokotemperaturowego do wytwarzania monokryształów
Termin składania ofert: 04-07-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego do przechowywania i przetwarzania danych wraz z referencyjnym oprogramowaniem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-06-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawy ciekłego azotu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-06-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Modyfikacja treści SIWZ - 17.06.2011]
[Wynik]
Modernizacja pomieszczeń biblioteki i sali rady naukowej w budynku nr 4 w Instytucie Fizyki Jądrowej Pan w Krakowie wraz z opracowaniem do tego celu niezbędnej wymaganej prawem dokumentacji budowlanej
Termin składania ofert: 05-07-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 22.06.2011]
[Modyfikacja treści SIWZ - 30.06.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 01.07.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Wynik]
Rozbudowa systemu chłodzenia i kontroli temperatury elementów cyklotronu AIC - 144 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-06-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 08.06.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Wynik]
Dostawa stanowiska GANTRY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną
Termin składania ofert: 07-07-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9] [Załącznik nr 10] [Załącznik nr 11] [Załącznik nr 12]
[Description of the order of contract - Gantry facility]
[Odpowiedź na zapytania - 21.06.2011]
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-06-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Modyfikacja treści SIWZ - 01.06.2011]
Nowy termin składania ofert: 30-06-2011 do 9:30
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 6.06.2011]
[Odpowiedź na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 14.06.2011]
Załączniki - modyfikacja:
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2]
[Załącznik nr 5]
[Wynik]
Dostawa gazów sprężonych wraz z dzierżawą butli dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-04-2011 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej]
[Odpowiedź na zapytanie - 26.04.2011]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 26.04.2011]
Nowy termin składania ofert: 5.05.2011 do 9:30
[Wynik]
Dostawa dwukomorowego spektrometru promieniowania alfa dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-04-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa stanowiska GANTRY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną
Termin składania ofert: 19-05-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9] [Załącznik nr 10] [Załącznik nr 11] [Załącznik nr 12]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[Description of the order of contract - Gantry facility]
[Karty pomieszczeń - Załącznik nr 1]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.04.2011]
[Odpowiedź na zapytanie - 20.04.2011]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9] [Załącznik nr 11]
[Odpowiedź na zapytania - 29.04.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 05.05.2011]
[Odpowiedź na zapytania - 11.05.2011]
Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 9-05-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 12.04.2011] [Wynik]
Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru i koordynacji inwestycji dla zadań inwestycyjnych pn.:"Budowa Centrum Cyklotronowego Bronowice" oraz "Budowa stanowiska Gantry" na terenie Instytutu FizykiJądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 28-04-2011 do 09:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8] [Załącznik nr 9]
[Odpowiedź na zapytania - 25.03.2011]
[Wynik]
Dostawa zestawu do monitorowania fizjologii zwierząt w czasie pomiarów obrazowania MR dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 14-03-2011 do 09:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa zestawu do monitorowania fizjologii zwierząt w czasie pomiarów obrazowania MR dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 04-03-2011 do 09:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa automatycznego czytnika optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) z możliwością pomiaru termoluminescencji (TL) dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 24-02-2011 do 10:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 24-02-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawy ciekłego helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18-02-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]

Nowy termin składania ofert: 23.02.2011 do 9:00
[Powiadomienie o zmianach siwz]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.02.2011]
[Wynik]
Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-02-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Odpowiedź na zapytanie - 15.02.2011]
[Wynik]
Roczne dostawy materiałów budowlanych i elektrycznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-02-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 03.02.2011] [Załącznik nr 6 - Kalkulacja cenowa]
[Wynik]
Dostawa pieca wysokotemperaturowego do wytwarzania monokryształów Al2O3 dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 28-02-2011 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 08.02.2011]
[Zmiana ogłoszenia - 10.02.2011]
[Wynik]
Dostawa automatycznego czytnika optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) z możliwością pomiaru termoluminescencji (TL) dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 18-01-2011 do 9:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
2010
Dostawa mebli i krzeseł dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 29-11-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 25.11.2010]
[Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25-11-2010 do 8:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załączniki]
[Zmiana treści SIWZ - 18.11.2010]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
Dostawa mebli dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 24-09-2010 do 09:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.09.2010]
[Odpowiedź na zapytania - 17.09.2010]
[Odpowiedź na zapytania - 21.09.2010]
[Wynik]
Dostawa kryształów scyntylacyjnych CsI(TI) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-09-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa fotodiod dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-08-2010 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wynik]
Dostawa kryształów scyntylacyjnych CsI(TI) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-08-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie]
Dostawa 13 modułów FADC (próbkujących konwerterów analogowo-cyfrowych, Flash Analog to Digital Converter, Digitizer) z licencją na oprogramowanie FPGA (firmware) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-08-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 9.08.2010] [Wynik]
Dostawa 13 modułów FADC (próbkujących konwerterów analogowo-cyfrowych, Flash Analog to Digital Converter, Digitizer) z licencją na oprogramowanie FPGA (firmware) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-07-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 19.07.2010]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-07-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa ciekłego azotu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-07-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytanie - 01.07.2010] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 7-06-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załączniki]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7]
[Odpowiedź na zapytania - 02.06.2010] [Wynik]
[Wynik po ponownej ocenie w zadaniu nr 2]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-05-2010 do 9:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa mebli, biurek i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-05-2010 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Załącznik 7 - rysunki] [Wynik]
Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną
Termin składania ofert: 01-06-2010 do 09:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8: Program funkcjonalno-użytkowy, Dokumentacja geotechniczna]
[Załącznik nr 9] [Załącznik nr 10]
[Odpowiedź na zapytania - 07.04.2010]
[Odpowiedź na zapytania - 14.04.2010]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 9] [Załącznik nr 10]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.04.2010]
[Odpowiedź na zapytania - 28.04.2010]
[Odpowiedź na zapytania - uzup. - 29.04.2010]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.04.2010]
[Wynik]
Dostawa mebli, biurek i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-04-2010 do 10:30
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 19.04.2010]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
Dostawa tomografu MR 9.4 T z wyposażeniem do badań biomedycznych z zakresu obrazowania i spektroskopii magnetyczno-rezonansowej małych zwierząt wraz z niezbędną do prawidłowego działania urządzeń modernizacją pomieszczeń w budynku nr 18 na terenie IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - 21.04.2010] [Wynik]
Rozbudowa zasobów obliczeniowych i zwiększenie przepustowości sieci
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Odpowiedź na zapytania - 30.03.2010] [Odpowiedź na zapytania - 08.04.2010]
[Odpowiedź na zapytania - 13.04.2010] [Odpowiedź na zapytania - 14.04.2010]
Załączniki w formacie WORD:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Odpowiedź na zapytania - 15.04.2010] [Ogłoszenie o wyniku] [Ogłoszenie o wyniku po ponownej ocenie ofert]
Dostawa automatycznego czytnika termoluminescencyjnego do odczytu dawkomierzy termoluminescencyjnych typu DI-02 oraz DS-04 w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa elementów dwóch torów spektrometrii promieniowania gamma współpracujących z detektorami HPGe
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa tomografu MR 9.4 T z wyposażeniem do badań biomedycznych z zakresu obrazowania i spektroskopii magnetyczno-rezonansowej małych zwierząt wraz z niezbędną do prawidłowego działania urządzeń modernizacją pomieszczeń w budynku nr 18 na terenie IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Zmiana ogłoszenia - 18.12.09] [Specyfikacja] [Odpowiedzi na zapytania]
[Powiadomienie o zmianie SIWZ] [Wynik]
Adaptacja i modernizacja serwerowni w IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
2009
Dostawa uniwersalnej 4 osiowej frezarki CNC dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytanie] [Wynik]
Dostawa uniwersalnej 4 osiowej frezarki CNC dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa mobilnego stanowiska pomiarowego przeznaczonego do pracy w polach silnych narażeń elektromagnetycznych - 2 szt.
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną
[Ogłoszenie] [Zmiana ogłoszenia - 15.10.09] [Specyfikacja]
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5] [Załącznik nr 6] [Załącznik nr 7] [Załącznik nr 8]
[Odpowiedź na zapytania] [Odpowiedź na zapytanie 06.10.09] [Załącznik - pytania]
[Odpowiedź na zapytania 14.10.09] [Odpowiedź na zapytanie 27.10.09] [Odpowiedź na zapytania 02.11.09]
Dostawy ciekłego helu dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Roczne dostawy ciekłego azotu dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Sprostowanie] [Wynik]
Roczne dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów, drukarek i kserokopiarek dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa antropomorficznego fantomu tułowia męskiego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
2008
Dostawa przenośnego miernika mocy dawki promieniowania gamma i miernika mocy dawki neutronów dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu kontroli dostępu wraz z możliwością rejestracji czasu pracy dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa sprzętu sieciowego dla IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Modernizacja budynku nr 4 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załącznik7] [Wynik]
Dostawa notebooków dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Wykonanie i dostawa do IFJ PAN aparaturowego źródła neutronów termojądrowych, typu plasma-focus (PF), wraz z montażem, uruchomieniem i przetestowaniem oraz szkoleniem w zakresie jego obsługi i konserwacji
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opracowaniem koncepcji architektonicznjej dla potrzeb realizacji laboratorium Centrum Raozwoju Detekcji Neutronów dla Syntezy Termojądrowej
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opracowaniem koncepcji architektonicznej dla potrzeb realizacji laboratorium Centrum Rozwoju Detekcji Neutronów dla Syntezy Termojądrowej
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa i wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i fasad wejściowych w budynkach IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załączniki] [Wynik]
Dostawa mebli dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania 1] [Odpowiedź na zapytania 2] [Wynik]
Dostawa i wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej w budynkach IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załączniki 1,2,3,5 MSWord] [Sprostowanie] [Wynik]
Roczne dostawy środków czystości dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem koncepcji architektonicznej dla inwestycji pn. Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej - Faza I Centrum Cyklotronowe Bronowice
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Dostawa mikroskopu sił atomowych (AFM) dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania 1] [Odpowiedź na zapytania 2] [Wynik]
Roczne dostawy materiałów budowlanych i elektrycznych dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
2007
Roczne dostawy materiałów biurowych dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa szerokopasmowego wzmacniacza RF odpowiedniego do zastosowania w tomografie magnetycznego rezonansu dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Dostawa szerokopasmowego wzmacniacza RF odpowiedniego do zastosowania w tomografie magnetycznego rezonansu dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Dostawa klastra obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Modernizacja Akredykowanego Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych w IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Unieważnienie]
Modernizacja na cele naukowe budynku 3 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załącznik] [Unieważnienie]
Dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynkach IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załącznik] [Wynik]
Dostawa systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Uzupełnienie wyposażenia systemu utrzymania i kontroli próżni komory cyklotronu i traktu wiązki
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Modernizacja Akredykowanego Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych w IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Unieważnienie]
Modernizacja na cele naukowe budynku 3 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załącznik] [Unieważnienie]
Dostawa systemu stabilizacji częstotliwości dla generatora w.cz. zapewniającego standardy pracy wymagane przy radioterapii protonowej
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa układów dostosowujących zasilanie elementów magnetycznych cylkotronu AIC-144 do wymagań terapii protonowej
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Załącznik] [Wynik]
Dostawa sprzętu sieciowego dla IFJ PAN w Krakowie
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Roczne dostawy materiałów budowlanych
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Roczne dostawy materiałów biurowych
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Roczne dostawy materiałów budowlanych i elektrycznych
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie] [Wynik]
Dostawa elementów, instalacja i konfiguracja klastra obliczeniowego, złożonego z serwerów typu Blade i macierzy dyskowej
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Odpowiedź na zapytania] [Wynik]
Dostawa samochodu osobowego
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa środków czystości
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
[Wynik - po ponownej ocenie ofert]
Dostawa elementów, instalacja i konfiguracja klastra obliczeniowego, złożonego z serwerów typu Blade i macierzy dyskowej
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie] [Protest info] [Koncept protest] [Wasko protest] [Unieważnienie postępowania]
Dostawa mebli
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Sprostowanie] [Wynik]
Dostawa aparatury badawczo-naukowej, w tym:
- źródło izotopowe Cs-137
- pojemnik ołowiany na źródło
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie, Załącznik] [Wynik]
Sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 200 skrzyniowego, samowyładowczego
[Ogłoszenie] [Warunki] [Wynik]
Dostawa stacji roboczych
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie] [Protest informacja] [Rozstrzygnięcie protestu] [Wynik] [Wynik2]
2006
Dostawa układów ogniskujących promieniowania rentgenowskiego o energiach 4.5 keV oraz 17.5 keV - dialog konkurencyjny
[Ogłoszenie] [Wynik]
Dostawa oprogramowania komputerowego
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie] [Wynik]
Dostawa fabrycznie nowego, zmotoryzowanego, zdalnie sterowanego systemu optycznego
dla mikrowiązki promieniowania X. Wspólny Słownik Zamówień: 33241000-1 [Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa sprzętu komputerowego
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa wyposażenia do sterowania pracą dwuwiązkowego implantatora jonów oraz zestawu do pozycjonowania wiązki w torze pomiarowym promieniowania charakterystycznego X
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa fabrycznie nowej pompy próżni wstępnej wraz z elementami wyposażenia stanowiska próżniowego
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie] [Wynik]
Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku nr 3 IFJ PAN
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienie 1] [Wyjaśnienie 2] [Wyjaśnienie 3] [Wyjaśnienie 4] [Wynik]
Dostawa fabrycznie nowego zestawu pompowego z elementami układu próżniowego i miernika próżni z głowicą. Wspólny Słownik Zamówień: 33241000-1
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa fabrycznie nowego, zmotoryzowanego, zdalnie sterowanego systemu optycznego dla mikrowiązki promieniowania X. Wspólny Słownik Zamówień: 33241000-1
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Unieważnienie]
Dostawa fabrycznie nowej komory jonizacyjnej do monitoringu mocy dawki w powietrzu. Wspólny Słownik Zamówień: 33241000-1
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wynik]
Dostawa systemu analizy detektorów śladowych Kod CPV 33241000-1
[PDF]
2005
Dostawa analizatora gazów we krwi [PDF]
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawa analizatora gazów we krwi [PDF]
Dostawa i montaż 11 okien z PCV
Dostawa fabrycznie nowych wzmacniaczy gradientowych X, Y, Z [PDF] [PDF eng.]
Dostawa czytnika materiałów termoluminescencyjnych [PDF]
Prace malarskie w budynku nr 5 [PDF]
Dostawa fabrycznie nowego MR-kompatybilnego systemu do monitoringu funkcji życiowych małych zwierząt [PDF] [PDF eng.]
Dostawa sprzętu komputerowego [PDF]
Modernizacja budynku nr 2 na cele naukowe [PDF]
Dostawa cewek gradientowych aktywnie ekranowych zintegrowanych z cewkami korekcyjnymi i wzmacniaczy gradientowych X, Y, Z [PDF] [PDF eng.]
Dostawa rzutników multimedialnych [PDF]
Roczne dostawy materiałów budowlanych i elektrycznych [PDF]
Roczne dostawy środków myjących i czyszczących oraz wyrobów kosmetycznych i toaletowych. [PDF]
Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu składającego się z inkubatora i komory laminarnej. [PDF]
Roczne dostawy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do komputerów. [PDF]
Instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego fluorymetru [PDF ]
Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku nr 2 [PDF ]
Kamera EMCCD [PDF ]
2004
Notebooki [PDF]
Sprzęt komputerowy [PDF]
Fabrycznie nowy klaster obliczeniowy
Samochód dostawczy
[PDF DOC SXW HTML]
Zestaw 8 elektrometrów i zestaw 5 zasilaczy
Zasilanie w budynku nr 1
Fabrycznie nowe komputery
Dyfraktometr rentgenowski do badań strukturalnych
Dostawa 5 pikoamperomierzy cyfrowych
Remont dachu budynku nr 2 (powierzchnia 660 m2)
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Środki czystości
Materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego
Ogrzewanie budynku nr. 1
Dostawa, instalacja, uruchomienie fabrycznie nowego klastra obliczeniowego wysokiej wydajności