Archiwum zamówień poniżej 14 tys. Euro

2013

Ogłoszenie o konkursie na dostawę kasety NIM-BIN
Termin składania ofert: 07.01.2014, godz. 9:30


Ogłoszenie o konkursie na obsługę żywieniową uczestników konferencji Epiphany w dniach 07-10 stycznia 2014 roku w Krakowie
Termin składania ofert: 18.12.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników IFJ PAN
Termin składania ofert: 16.12.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o konkursie na dostawę oprogramowania AutoCAD LT dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 09.12.2013, godz. 10:30


Ogłoszenie o konkursie na dostawę oprogramowania dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 09.12.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o konkursie na "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okers od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku"
Termin składania ofert: 09.12.2013, godz. 8:30


Ogłoszenie o konkursie na dostawę oraz montaż dygestorium chemicznego
Termin składania ofert: 18.11.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o konkursie na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 06.11.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług konserwacji (serwisu) i napraw urządzeń klimatyzacyjnych serwerowni
Termin składania ofert: 30.10.2013, godz. 10:30


Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby IFJ PAN
Termin składania ofert: 23.10.2013, godz. 10:00


Ogłoszenie o przetargu na dostawę terminala wiązki protonowej - układu pomiaru prądu wiązki
Termin składania ofert: 22.10.2013, godz. 10:00


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie systemu przesuwu flat paneli oraz wykonanie i zamontowanie obudowy ławy optycznej na stanowisku radioterapii
Termin składania ofert: 22.10.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie audytu finansowego projektu "Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej - Faza I: Centrum Cyklotronowe Bronowice"
Termin składania ofert: 07.10.2013, godz. 9:30

Zmienione załączniki:


Ogłoszenia o przetargu na zagospodarowanie terenu dla projektowanego budynku gospodarczego w rejonie ulicy Radzikowskiego na działce nr 1019/8, obręb 34, jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie
Termin składania ofert: 27.09.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby IFJ PAN
Termin składania ofert: 27.09.2013, godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 04.10.2013, godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 09.10.2013 r. godz. 10.00

Zmienione załączniki:


Ogłoszenie o przetargu na jednorazową dostawę ciekłego helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.09.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na dostawę układu próżniowego dla linii eksperymentalnej akceleratora Van de Graaffa: pompa turbomolekularna oraz pompa wstępna z wyposażeniem
Termin składania ofert: 03.09.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wykonanie kasety dozymetrycznej oraz dwóch "szuflad transportowych" do czytnika HELIOS-1
Termin składania ofert: 24.06.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na napisanie i wdrożenie postprocesora pod tokarkę sterowaną numerycznie
Termin składania ofert: 28.05.2013, godz. 10:00


Ogłoszenie o przetargu na dostawę oprogramowania dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 28.05.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy gazów sprężonych wraz z dzierżawą butli
Termin składania ofert: 23.05.2013, godz. 8:30


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drugiego stanowiska Gantry w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06.05.2013, godz. 9:30


Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy ciekłego azotu dla IFJ PAN w ciągu 12 miesięcy
Termin składania ofert: 06.05.2013, godz. 8:30


Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę ś?rodka Isoflurane dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08.04.2013, godz. 10:00


Ogłoszenia o przetargu na dostawę zadrukowanych kopert, papieru listowego oraz etykiet do siedziby Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.03.2013, godz. 08:30


Ogłoszenia o przetargu na dostawę, instalację oraz uruchomienie układu chłodzenia dyfraktometru rentgenowskiego Panalytical XPERT'PRO w obiegu zamkniętym
Termin składania ofert: 15.03.2013, godz. 08:30


Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 26.02.2013, godz. 08:30

Nowy termin składania ofert: 28.02.2013, godz. 08:30


Ogłoszenie o przetargu na dostawę oraz montaż rolet w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11.02.2013, godz. 08:30


Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości dla IFJ PAN w 2013
Termin składania ofert: 07.02.2013, godz. 09:00


Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów elektrycznych dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 07.02.2013, godz. 08:30


Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 07.02.2013, godz. 08:00


Ogłoszenie o przetargu na dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu awaryjnego zasilania układu chłodzenia wraz z zewnętrznym blokiem akumulatorowym
Termin składania ofert: 01.02.2013, godz. 10:30


Ogłoszenie o przetargu na dostawę oraz montaż rolet w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23.01.2013, godz. 09:00


Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości dla IFJ PAN w 2013
Termin składania ofert: 23.01.2013, godz. 08:30


Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów biurowych dla IFJ PAN w 2013
Termin składania ofert: 23.01.2013, godz. 08:00


« Powrót