Konkursy na podstawie zebranych ofert

2018

Znak sprawy: DZI-271-70/18
Prowadzenie wykładów oraz przeprowadzenie egzaminów dla doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20.09.2018, godz. 10:30

Znak sprawy: DZI-271-68/18
Wykonanie fundamentu pod zbiornik na czysty hel
Termin składania ofert: 31.08.2018, godz. 10:30

DZI-271-67/18
Przygotowanie i uruchomienie systemu digitizerów CAEN V1730 do odczytu detektorów scyntylacyjnych i półprzewodnikowych, używanych w eksperymentach fizycznych w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.08.2018, godz. 11:30


DZI-271-65/18
Dostawa modułów atenuatorów (tłumików) do lasera Nd:YAG dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.08.2018, godz. 12:00


DZI-271-64/18
Wynajem i montaż namiotów na potrzeby Małopolskiej Nocy Naukowców dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.08.2018, godz. 11:30


DZI-271-62/18
Dostawa elementów magistrali gazowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20.07.2018, godz. 12:00


DZI-271-60/18
Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych w IFJ PAN w Krakowie
Termin wizji lokalnej: 17.07.2018, godz. 11:00
Termin składania ofert: 20.07.2018, godz. 11:30


DZI-271-59/18
Dostawa oprogramowania dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19.07.2018, godz. 11:00


DZI-271-55/18
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników IFJ PAN w Krakowie z podziałem na trzy zadania
Termin składania ofert: 06.07.2018, godz. 11:30


DZI-271-52/18
Sukcesywna dostawa gazów sprężonych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28.06.2018, godz. 11:30


DZI-271-51/18
Usługa serwisowa na przeglądy UPS-a typu Thetys w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26.06.2018, godz. 11:30


DZI-271-50/18
Diagnostyka wraz z usługą serwisową stanowiska pompowego w generatorze plazmowym Plazma Focus NSNS-2 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.06.2018, godz. 11:00


DZI-271-49/18
Serwis stanowiska pompowego związanego z cyklotronem AIC-144 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.06.2018, godz. 11:00


DZI-271-48/18
Diagnostyka wraz z usługą serwisową stanowiska pompowego w generatorze plazmowym Plazma Focus NSNS-2 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13.06.2018, godz. 11:00


DZI-271-45/18
Dostawa przewodów, kabli i wtyków do budowy aparatury dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 11:30


DZI-271-44/18
Serwis dwupłaszczyznowego rentgenowskiego systemu pozycjonowania pacjenta na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 10:30


DZI-271-40/18
Konserwacja układu skraplania helu w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.05.2018, godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 23.05.2018, godz. 11:00


DZI-271-38/18
Dostawa mebli biurowych, krzeseł i metalowych szaf ubraniowych z podziałem na zadania dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16.05.2018, godz. 11:00


DZI-271-36/18
Dostawa nowego detektora promieniowania X dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15.05.2018, godz. 11:00


DZI-271-34/18
Dostawa suszarki próżniowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08.05.2018, godz. 11:30


DZI-271-33/18
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników typu Sigma Aldrich dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30.04.2018, godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 04.05.2018, godz. 11:00


DZI-271-32/18
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego systemu ochrony danych osobowych obowiązującego w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13.04.2018, godz. 12:00


DZI-271-31/18
Dostawa nowego urządzenia do pomiaru właściwości magnetycznych w funkcji kąta z wykorzystaniem urządzenia MPMS XL dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16.04.2018, godz. 12:00


DZI-271-30/18
Konserwacja i serwis sprężarek w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13.04.2018, godz. 11:30


DZI-271-27/18
Dostawa komory jonizacyjnej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04.04.2018, godz. 12:00


DZI-271-26/18
Wykonanie i dostawa dwóch ram spawanych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04.04.2018, godz. 11:30
Nowy termin składania ofert: 06.04.2018, godz. 12:00


DZI-271-25/18
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04.04.2018, godz. 11:00


DZI-271-24/18
Usługa serwisowa na przeglądy UPS-ów w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27.03.2018, godz. 11:30


DZI-271-22/18
Sukcesywna dostawa wody źródlanej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20.03.2018, godz. 11:00


DZI-271-21/18
Dostawa blatów optycznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12.03.2018, godz. 11:30


DZI-271-20/18
Dostawa i montaż osłon radiologicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12.03.2018, godz. 11:00


DZI-271-17/18
Dostawa zmotoryzowanego stolika do mikroskopu wraz z oprogramowaniem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05.03.2018, godz. 11:00


DZI-271-14/18
Serwis stanowiska pompowego związanego z cyklotronem AIC-144 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26.02.2018, godz. 11:00


DZI-271-13/18
Dostawa ciekłego helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21.02.2018, godz. 11:30


DZI-271-12/18
Dostawa specjalnego kleju silikonowego i mieszacza statycznego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21.02.2018, godz. 11:00


DZI-271-11/18
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09.02.2018, godz. 10:30


DZI-271-9/18
Świadczenie usług wywozu, transportu i utylizacji odpadów szkodliwych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01.02.2018, godz. 10:30
Nowy termin składania ofert: 02.02.2018, godz. 10:30


DZI-271-8/18
Sukcesywna dostawa środków czystości dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02.02.2018, godz. 11:30
Nowy termin składania ofert: 05.02.2018, godz. 11:30


DZI-271-7/18
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02.02.2018, godz. 11:00


DZI-271-6/18
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02.02.2018, godz. 12:00


DZI-271-5/18
Dostawa systemu wirującej elektrody dyskowej i potencjostatu/galwanostatu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25.01.2018, godz. 11:00


DZI-271-2/18
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, butów, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17.01.2018, godz. 10:00