Ważne informacje

Close Organizacja

Close Sekcje Sportowe

Close Regulaminy

Close Walne zebrania

Artykuły

Close Wspomnienia

Kalendarz
Odwiedziny

 147696 visitors

 2 visitors online

News box
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
3 Subscribers
Walne zebrania - Protokół z zebrania 30.03.2006 r.

Małopolskie Towarzystwo

Krzewienia Kultury Fizycznej

Ognisko „NUCLEUS”


 
PROTOKÓŁ
 z  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGOOgniska TKKF „NUCLEUS” przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Zebranie odbyło się dnia 30 marca 2006 o godzinie 14.30 w auli Instytutu.
 
 

Na zebranie przybyło 13 członków z czynnym i biernym prawem wyborczym (Załącznik 1 – lista obecności) oraz członkowie stowarzyszeni i sympatycy spotru.

Liczba obecnych osób uprawnionych do głosowania nie stanowiła 50% członków Ogniska, więc zebranie rozpoczęło się w drugim terminie tj. 30 marca 2006 r. o godzinie 14.45.
 

Zebranie otworzył prezes Ogniska Zdzisław Lalowicz, powitał wszystkich obecnych oraz dyrektora IFJ PAN prof. dr hab. Marka Jeżabka i poprosił go o uroczyste wręczenie pucharów i nagród zwycięzczom Turniejów Tenisowych w sezonie 2004 r.

Następnie przeczytał proponowany porządek dzienny zebrania (załącznik 2 ) i przystąpił do jego realizacji. Zaproponował, aby przewodniczącym zebrania został nim Grzegorz Stoch.
Obecni przez podniesienie reki zaakceptowali ten wybór.

Do Komisji wyborczej i skrutacyjnej Prezes zaproponował kolegów: Ryszarda Mirka, Jerzego Popiela i Wacka Nawrockiego, a do Komisji uchwał i Wniosków kol. Mariusza Witka.

Ponieważ Zebranie odbywało się w drugim terminie żadna określona większość uprawnionych do głosowania nie była wymagana.

Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przygotował i odczytał prezes Zdzisław Lalowicz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej napisał i odczytał kol. Bronisław Motyka.

W dyskusji pierwszy zabrał głos kol. Mariusz Wójcik wnioskując uporządkowanie terenu pomiędzy szatnią a wejściem na korty. Zapytał również o możliwości zwiększenia liczby godzin korzystania z kortów przez pracowników AGH.

           Kol. Adam Matyja pytał o możliwości uprawiania piłki nożnej w ramach Ogniska. Doktorant Jakub Gronowski zwrócił uwagę na kompletny brak informacji o działalności Ogniska, o istnieniu kortów, trenera na kortach i jakichkolwiek możliwościach uprawiania sportu w IFJ. Kol. Grzegorz Stoch poddał wniosek zwiększenia reklamy o Ognisku w Instytucie, a w szczególności wśród doktorantów i młodych pracowników IFJ PAN.

Kol. Wacek Nawrocki apelował o przyspieszenie budowy nowego kortu kamiennego, a kol. Bartek Kisielewski proponował zbudowanie drewnianej ścianki do treningów.

Następnie odbyło się głosowanie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ze względu na małą liczbę uprawnionych do głosowania członków zarządzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, z których jedna wstrzymała się od głosu.

Wszyscy obecni głosowali za udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi. Głosów przeciw nie było.

Podobnie odbyły się wybory Prezesa i nowego Zarządu Ogniska. Za kandydaturą Zdzisława Lalowicza na prezesa głosowało 11 osób, głosów sprzeciwu nie było.

Wybrany w ten sposób Prezes Zdzisław Lalowicz zaproponował nazwiska kandydatów do zarządu:

Jerzy Brzezicki, Władysław Janik, Małgorzata Nowina Konopka, Bartłomiej Kisielewski i Agnieszka Szymocha

oraz do komisji rewizyjnej: Bronisław Motyka, Eugeniusz Mnich oraz Jerzy Hubert.

Wynik głosowania był podobny do poprzednich: 11 głosów za, sprzeciwu brak.

Zadania Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej wykonał prowadzący zebranie Grzegorz Stoch licząc oddane głosy.

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zastąpił zapisem na tablicy. Tak więc do Zarządu weszli:

    Jerzy Brzezicki,
     Władysław Janik
    Małgorzata Nowina Konopka,
    Bartłomiej Kisielewski i
    Agnieszka Szymocha

A do Komisji Rewizyjnej:

    Bronisław Motyka,
    Eugeniusz Mnich oraz
    Jerzy Hubert.

Nowowybrany Prezes ustosunkował się do postawionych w dyskusji wniosków obiecując uporządkowanie terenu pomiędzy szatnią a wejściem na korty oraz czuwanie nad możliwościami realizacji budowy kamiennego kortu.

Kol. Wacek Nawrocki pogratulował Prezesowi wyboru na nową kadencję i podziękował mu za dobrą współpracę z zespołem tenisistów z AGH.

Porządek obrad Zebrania poszerzono o jeden punkt dotyczący wyboru delegata Ogniska „NUCLEUS” na Wojewódzki Zjazd TKKF. Został nim prezes Zdzisław Lalowicz.
 
 

Protokołowała: Małgorzata Nowina Konopka
 


Creation date : 25/02/2014 @ 12:17
Last update : 25/02/2014 @ 12:17
Category : Walne zebrania
Page read 2626 times

Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

INFO

NIP 677 19 11 010 Konto 83-10202892-0000590200157891

PKO BP Oddział 1 w Krakowie Kraków ul.Wielopole 19/21

 

W3C CSS Meric Skins © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^