Ważne informacje

Close Organizacja

Close Sekcje Sportowe

Close Regulaminy

Close Walne zebrania

Artykuły

Close Wspomnienia

Kalendarz
Odwiedziny

 147700 visitors

 3 visitors online

News box
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
3 Subscribers
Regulaminy - Regulamin sekcji tenisa stołowego

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STOŁU DO PING PONGA  OGNISKA TKKF „NUCLEUS"


I.  Zasady ogólne.

 

 1. Korzystanie ze stołu do ping ponga jest nieodpłatne.
 2. Korzystać z niego mogą pracownicy IFJ będący członkami Ogniska TKKF oraz członkowie wspomagający z grupy AGH., po opłaceniu składki członkowskiej sekcji.
 3. Członkiem Ogniska mogą zostać dzieci długoletnich pracowników IFJ.
 4. W opłatę wliczone jest korzystanie ze stołu przez cały sezon (nie więcej niż 2 godz. dziennie),
 5. Klucze do pomieszczenia mogą pobierać jedynie członkowie Sekcji Tenisa Stołowego i grupy AGH na podstawie listy uprawnionych.

II.Rezerwacja kortów

 1. Rezerwacja stołu wpisywane są do harmonogramu gier i są ograniczone do 4 godzin na dowolny termin.
 2. Rezerwację dotyczy godzin poza czasem pracy w IFJ tzn. godz. 15:00 oraz czasem kiedy nie koliduje to z użytkowaniem pomieszczenia do innych zadań IFJ.
 3. W dni świąteczne pracownicy IFJ i członkowie grupy AGH dysponują zarezerwowanym pomieszczeniem przez cały dzień.
 4. Odwołania rezerwacji można dokonać najpóźniej do godziny 16:00 poprzedniego dnia.
 5. Niewykorzystanie rezerwacji i nie odwołanie jej w terminie może podlegać opłacie ustalonej przez Zarząd.

III. Obowiązki użytkowników

 1. Każdy korzystający z pomieszczenia ze stołem do ping-ponga  po zakończonej grze zobowiązany jest do uporządkowania pomieszczenia, przywrócenia jego poprzedniego wyglądu i przewietrzenia go  w miarą potrzeb.
 2. W przypadku wykorzystania pomieszczenia przez IFJ do innych ważnych celów należy usunąć stół do przechowalni.
 3. Członkowie Sekcji Tenisa Stołowego  zobowiązani są do pomocy przy utrzymaniu  pomieszczenia i całego dostępnego sprzętu.
 4.  Wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwej eksploatacji przez użytkowników, zauważone awarie, jak również życzenia i zapytania odnośnie niniejszego regulaminu proszę zgłaszać Prezesowi Ogniska.

Creation date : 13/03/2014 @ 09:33
Last update : 14/03/2014 @ 11:44
Category : Regulaminy
Page read 3101 times

Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

INFO

NIP 677 19 11 010 Konto 83-10202892-0000590200157891

PKO BP Oddział 1 w Krakowie Kraków ul.Wielopole 19/21

 

W3C CSS Meric Skins © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^