Ważne informacje

Close Organizacja

Close Sekcje Sportowe

Close Regulaminy

Close Walne zebrania

Artykuły

Close Wspomnienia

Kalendarz
Odwiedziny

 147614 visitors

 2 visitors online

News box
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
3 Subscribers
Regulaminy - Regulamin sekcji tenisa ziemnego

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH OGNISKA TKKF „NUCLEUS"

I. Zasady ogólne

1.1. Korzystanie z kortów jest odpłatne.

1.2. Z kortów mogą korzystać członkowie Sekcji Tenisowej po wniesieniu opłat, ustalanych na każdy sezon przez Zarząd Ogniska TKKF „NUCLEUS".

1.3. W opłatę jest wliczone korzystanie z kortów oraz szkolenia - gra z trenerem.

1.4. Użytkowanie kortów odbywa się na podstawie wpisów w harmonogramie gier.

1.5. Klucze do kortów mogą pobierać z wartowni IFJ jedynie uprawnieni członkowie Sekcji Tenisowej.

II. Rezerwacja kortów


2.1. Dopuszczalna jest uprzednia rezerwacja max 4 godzin gry przez jedną osobę, nie więcej niż 2 godz. dziennie.

2.2. Osoba rezerwująca powinna być obecna na korcie w zarezerwowanym terminie, poza wypadkami losowymi.

2.3. Odwołanie rezerwacji odbywa się z wyprzedzeniem poprzez wykreslenie z harmonogramu gier.

2.3. W dni powszednie członkowie wspierający rezerwują korty na godziny 9:00-14:00, a członkowie zwyczajni od 14:00 - 19:00.

2.4. W dni świąteczne członkowie zwyczajni i wspierający dysponują przez cały dzień po jednym korcie.

III. Obowiązki użytkowników

3.1. Członkowie Sekcji Tenisowej zobowiązani są do pracy przy przygotowaniu i utrzymaniu kortów oraz pomieszczeń.

3.2. Korzystający z kortów po zakończonej grze zobowiązani są do uporządkowania (przesiatkowania) kortu i pokropienia go w miarą potrzeb.

3.3. Korzystający z pomieszczeń przy kortach zobowiązani są do utrzymania w nich porządku i czystości. Szczególnie, będą usuwane pozostawione w szatni, poza szafkami: odzież, obuwie, ręczniki, zużyte piłki i.t.p.

3.4. Wszelkie uwagi dotyczące eksploatacji kortów, zauważone awarie, jak również życzenia i zapytania proszę zgłaszać członkom zarządu Ogniska TKKF.
 

Kraków 30.04.2015 r.

 


Creation date : 25/02/2014 @ 12:09
Last update : 25/02/2014 @ 12:09
Category : Regulaminy
Page read 2953 times


Print the article Print the article

Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

INFO

NIP 677 19 11 010 Konto 83-10202892-0000590200157891

PKO BP Oddział 1 w Krakowie Kraków ul.Wielopole 19/21

 

W3C CSS Meric Skins © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^