Oferta usług naukowych

Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Informacje ogólne

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk oprócz badań podstawowych, interdyscyplinarnych i stosowanych, wykonuje także związane z tematyką działalności Instytutu wysoko specjalistyczne ekspertyzy, analizy i usługi naukowe, na zlecenie różnych podmiotów, w tym osób prywatnych. Dotyczy to zwłaszcza obszarów takich jak dozymetria i ochrona radiologiczna, monitorowanie skażeń środowiska, jądrowe metody stosowane w geofizyce poszukiwawczej, czy komputerowe badania materiałów, w których to obszarach specjaliści Instytutu reprezentują światowy poziom.

W Instytucie działają cztery akredytowane laboratoria:

Słowa kluczowe

analizy promieniotwórczości, badania biomedyczne, badania środowiskowe, budowa aparatury naukowej, detektory promieniowania, dozymetria, ekspertyzy radiometryczne, fizyka środowiska, geofizyka poszukiwawcza, inżynieria nowych materiałów, jądrowe sondy otworowe, komputerowe badania materiałów, pierwiastki śladowe, pomiary radonu, radon, szkolenia z zakresu ochrony przed promieniowaniem, testy aparatury rentgenowskiej, wyznaczanie stężeń izotopów promieniotwórczych, wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych