Badania materiałowe

Krakowska mikrowiązka protonowa

Opis

Mikrowiązka pracuje z wykorzystaniem protonów z 3 MV akceleratora Van de Gaaffa w IFJ. Układ pozwala na ogniskowanie wiazki protonow do ok. 3 mikronów przy prądzie rzędu 100 pA lub ok. 10 mikronów przy prądzie 1 nA i wiecej.

Aktualny obszar skanowania powierzchni: 0.25 x 0.25 mm2, minimalny czas pomiaru pojedynczego pixela 10 ms.

Zastosowanie

Pomiar rozkładów pierwiastkowych (powierzchniowych i/lub głębokościowych) głównie z użyciem technik PIXE oraz RBS. Obszary zastosowań: geologia, biologia, badania materiałowe i środowiskowe.

Wykonanie

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

Kontakt

dr hab. Janusz Lekki
tel.: 12 662 8363, 12 662 8372
e-mail: Janusz.Lekki@ifj.edu.pl