Badania materiałowe

Metody neutronowe w badaniach materiałowych - Pomiar przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych w różnych materiałach

Opis

Opracowana w IFJ metoda pozwala na wyznaczenie ww. parametru dla dowolnego materiału poprzez wykonanie pomiaru na niewielkiej próbce (ok. 170 cm3) przy użyciu impulsowego generatora neutronów. Metoda jest atrakcyjna zwłaszcza dla materiałów o złożonym składzie pierwiastkowym trudnym do analizy chemicznej, takich jak związki organiczne i materiały geologiczne (skały, wody złożowe, płuczki wiertnicze).

Zastosowanie

  • pomiary dla rdzeni i płuczek wiertniczych (jako niezbędny parametr do wykonania ilościowej interpretacji pomiarów geofizycznych w odwiertach)
  • pomiary na próbkach geologicznych w celu badania zmienności absorpcji neutronów w określonych strefach litologicznych, możliwość korelacji przekroju czynnego absorpcji z innymi parametrami geologicznymi
  • pomiary ww. parametru, w połączeniu z pomiarami pozostałych dyfuzyjnych parametrów neutronów termicznych, dla ośrodków zawierających wodór związany w molekułach

Wykonanie

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)

Kontakt

dr hab. Wojciech Królas
tel.: 12 662 8128
e-mail: Wojciech.Krolas@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Urszula Woźnicka
tel.: 12 662 8336
e-mail: Urszula.Woznicka@ifj.edu.pl