Badania materiałowe

Metody RBS, NRA, ERD i Channelingu

Opis

Metody jądrowe (RBS, NRA, ERDA, channeling) umożliwiają nieniszczące analizy składu pierwiastkowego oraz struktury warstw wierzchnich ciał stałych. Do analizy wykorzystywane są wiązki protonów o energiach od 1000 keV do 2500keV lub jonów He+ o energiach od 1000 keV do 2400 keV. Stosowane metody charakteryzują się doskonałą zdolnością rozdzielczą głębokościową (rzędu kilku nanometrów). Umożliwiają jednoczesne określanie rozkładów głębokościowych koncentracji praktycznie wszystkich pierwiastków z których zbudowana jest warstwa wierzchnia analizowanej substancji.

Stosowane do analizy wiązki protonów lub jonów helu przyspieszane są w akceleratorze liniowym typu Van de Graaffa i charakteryzują się dobrą monoenergetycznością (rozmycie energetyczne rzędu 1 keV).

Wykonanie

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)

Kontakt

dr hab. Bogusław Rajchel
tel.: 12 662 8374, 12 662 8350, 12 662 8373
e-mail: Boguslaw.Rajchel@ifj.edu.pl