Badania materiałowe

Pomiary namagnesowania materiałów

Opis

Z wykorzystaniem przyrządu Magnetometr SQUID oferujemy wykonanie pomiarów namagnesowania próbek w funkcji natężenia pola w zakresie (0 ± 7) T (pętla histerezy) oraz w funkcji temperatury w zakresie (2-350) K. Wykonujemy również temperaturowe pomiary zespolonej podatności magnetycznej AC dla częstości do 1500 Hz.

Próbki o masie ok. (0.02-0.2) g mają postać proszku, ziaren, litego materiału, monokryształu lub cienkiej warstwy.

Wykonanie

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)

Kontakt

dr Piotr Konieczny
tel.: 12 662 8019
e-mail: Piotr.Konieczny@ifj.edu.pl

dr hab. Magdalena Fitta
tel.: 12 662 8374
e-mail: Magdalena.Fitta@ifj.edu.pl