Badania materiałowe

Pomiary składu fazowego produktów korozji wybranymi metodami instrumentalnymi

Zastosowanie

Opracowanie i optymalizacja metod: uzdatniania i filtracji wody oraz ścieków, korekcji chemicznej obiegów wodno-parowych, trawienia chemicznego.

Wykonanie

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

Kontakt

mgr Marek Kopeć
tel.: 12 662 8476
e-mail: Marek.Kopec@ifj.edu.pl