Badania materiałowe

Projektowanie i wykonanie aparatów i filtrów magnetycznych na licencji IFJ PAN

Opis

  • Metoda magnetohydrodynamicznego uzdatniania wody (MWT), aparaty magnetyczne na magnesach stałych.
    Zastosowanie:
    Ochrona obiegów chłodzących i wymienników ciepła przed osadami, intensyfikacja procesów koagulacji i sedymentacji osadów, ochrona obiegów i zbiorników petrochemicznych przed rozwojem bakterii, wspomaganie wielu procesów technologicznych.
  • Metoda filtracji w polu magnetycznym, filtry magnetyczne na magnesach stałych.
    Zastosowanie:
    Oczyszczanie obiegów wodnych i petrochemicznych z produktów korozji w energetyce (oczyszczanie kondensatu turbinowego), ciepłownictwie, hutnictwie, gospodarce wodno-ściekowej.

Referencje

Ok. 20 przyznanych patentów, aparaty i filtry magnetyczne na licencji IFJ wdrożone m.in. w elektrowniach: Połaniec, Łagisza, Łaziska, Hucie im. T. Sendzimira w Bochni, PKN Orlen S. A., Kopalni Siarki "Osiek".

Publikacja

Magnetic Treatment of Industrial Water. Silica Activation
A. Szkatuła, M. Bałanda, M. Kopeć
Eur. Phys. J. AP18 (2002) 41

Wykonanie

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

Kontakt

mgr Marek Kopeć
tel.: 12 662 8476
e-mail: Marek.Kopec@ifj.edu.pl