Badania materiałowe

Zastosowanie metod magnetycznego rezonansu jądrowego w technologii nowych materiałów

Opis

Posiadany spektrometr MRJ na bazie magnesu nadprzewodzącego o polu 7 T pozwala na pomiary widm MRJ i czasów relaksacji w fazie skondensowanej. Umożliwia to badania strukturalne takich materiałów jak polimery syntetyczne, szkła i zeolity. Do stosowanych metod należy między innymi MAS (Magic Angle Spinning), metoda pozwalająca na separację nakładających się składowych widma. Dalsza analiza następuje w oparciu o specjalizowane narzędzia numeryczne, które istotnie podnoszą precyzję opracowań ilościowych.

Wykonanie

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)

Kontakt

dr hab. Artur Birczyński
tel.: 12 662 8257
e-mail: Artur.Birczynski@ifj.edu.pl