Specjalne urządzenia badawcze SPUB

1. Izochroniczny cyklotron Proteus C-235 (DCA)

2. Środowiskowa infrastruktura IFJ PAN do akceleracji jonów, naświetlań i obrazowania dla badań interdyscyplinarnych z fizyki, biologii, medycyny i nauk pokrewnych


Pozostałe najważniejsze urządzenia badawcze

Akceleratory i wiązki radiacyjne

Aparatura do badań fazy skondensowanej materii

Aparatura do badań biomedycznych

Aparatura do monitoringu środowiskowego i dozymetrii radiacyjnej