Przewody doktorskie - archiwum


mgr inż. Magdalena Miecznik

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Studium nad sorpcją w materiałach geologicznych długożyciowych izotopów radioaktywnych Tc-99, Sr-90, Cs-137 w układach modelowych z wykorzystaniem krótkożyjących izotopów Tc-95m, Sr-85, Cs-134

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Paweł Janowski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Detekcja kryptonu-85 i radioizotopów ksenonu w powietrzu atmosferycznym

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Krzysztof Siemek

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Anihilacja pozytonów w stopach aluminium z wydzieleniami nanocząstek cyny, ołowiu, indu i złota oraz własności mechaniczne i trybologiczne tych stopów

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Michał Sądel

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Detektory luminescencyjne w pomiarach dawek protonów

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Katarzyna Pogoda

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Piotr Konieczny

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badania właściwości magnetycznych nowych magnetyków molekularnych modyfikowanych za pomocą domieszkowania oraz ciśnienia hydrostatycznego

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Agnieszka Szumska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Łukasz Iskra

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie wysokospinowych stanów z senioraty ν > 2,3 w neutrononadmiarowych izotopach Sn produkowanych w reakcjach fuzja-rozszczepienie

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Marcin Chrząszcz

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Search for charged lepton flavour violation at LHCb experiment

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Agnieszka Dziurda

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Study of time dependent CP violation ich charm decays Bs0 mesons

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Andrzej Kulig

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Ilościowe charakterystyki złożoności języka naturalnego

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Agnieszka Karczmarska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Optymalizacja procesu wytwarzania warstw diamentowych metodą CVD dla termoluminescencji

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Szymon Prauzner-Bechcicki

Tytuł rozprawy doktorskiej:
The influence of chemical and physical properties of selected polymer thin films on adhesion of melanoma cell lines

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Natalia Osiecka

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wybrane zasady Schiffa - badanie struktury i dynamiki

Recenzje:

Streszczenia:


dr Sylwia Lewicka

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Anihilacja par elektron-pozyton w ultra silnych polach magnetycznych

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Oleksandr Gituliar

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Higher-order corrections in QCD evolution equations and tools for their calculation

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Ewelina Lipiec

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Research into radiation damage in single cells using molecular spectroscopic techniques

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Paulina Rosicka-Nowak

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Parametry obrazowania magnetyczno-rezonansowego jako znaczniki zmian patologicznych w zwierzęcych modelach uszkodzenia rdzenia kręgowego

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Bożena Burtan

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Właściwości optyczne szkieł tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Natalia Nosidlak

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie układów polimerowych jako materiałów w ogniwach fotowoltaicznych i diodach elektroluminescencyjnych

Recenzje:

Streszczenia:


mgr David Edwin Álvarez Castillo

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Nuclear symmetry energy effects in neutron star interiors

Recenzje:

Streszczenia: