Archiwum prac doktorskich

Rok: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


2018

09.11.2018, 10:00
Autor: mgr inż. Konrad Tkocz
Tytuł: Obrazowanie układów złożonych techniką rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej z uwzględnieniem kontrastu zmiany fazy
Ogłoszenie Rady Naukowej

06.11.2018, 14:00
Autor: mgr inż. Jakub Zaremba
Tytuł: Computing environment for phenomenology of tau-lepton decays
Ogłoszenie Rady Naukowej

05.11.2018, 13:00
Autor: mgr Anna Kowalewska
Tytuł: Search for charged Higgs boson in the T+jets final state with proton-proton collision data recorded with the ATLAS experiment
Ogłoszenie Rady Naukowej

25.10.2018, 14:00
Autor: mgr inż. Amanda Bartkowiak
Tytuł: Studies on structure, morphology and biocompatibility of hydroxyapatite coatings hydrothermally synthesized on nanopatterned substrates
Ogłoszenie Rady Naukowej

11.10.2018, 12:30
Autor: mgr inż. Małgorzata Pikies
Tytuł: Searches for new physics in B → SL+L− transitions at the LHCb experiment
Ogłoszenie Rady Naukowej

10.10.2018, 14:15
Autor: mgr inż. Natalia Mojżeszek
Tytuł: Dozymetria i kontrola jakości skanującej wiązki protonowej na stanowisku Gantry
Ogłoszenie Rady Naukowej

05.10.2018, 11:00
Autor: mgr inż. Dominika Kuźma
Tytuł: Spin dynamics in inhomogeneous and defected low dimensional systems
Ogłoszenie Rady Naukowej

03.10.2018, 12:00
Autor: mgr Barbara Orzechowska
Tytuł: Nanomechanics in skin cells' interactions
Ogłoszenie Rady Naukowej

11.09.2018, 12:00
Autor: mgr inż. Arkadiusz Kurowski
Tytuł: Metoda pomiaru strumieni neutronów z reakcji syntezy w reaktorach termojądrowych poprzez detekcję neutronów opóźnionych z aktywacji materiałów rozszczepialnych. Projekt i budowa systemu pomiarowego
Ogłoszenie Rady Naukowej

14.06.2018, 12:30
Autor: mgr inż. Katarzyna Szufa
Tytuł: Ocena skażeń radioaktywnych i dawek dla wybranych elementów ekosystemów Antarktyki
Ogłoszenie Rady Naukowej

27.04.2018, 9:00
Autor: mgr. inż. Dominik Grządziel
Tytuł: Dawka inhalacyjna od radonu (RN-222) i jego krótkożyciowych pochodnych w zależności od parametrów powietrza wewnętrznego
Ogłoszenie Rady Naukowej

26.04.2018, 12:30
Autor: mgr Olga Werbycka
Tytuł: Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle
Ogłoszenie Rady Naukowej

11.04.2018, 12:15
Autor: mgr inż. Marcin Latocha
Tytuł: Real time radiation dose assessment at civil flight altitudes due to galactic cosmic rays and spontaneous solar particle events
Ogłoszenie Rady Naukowej


2017

01.12.2017, 9:00
Autor: mgr inż. Anna Sas-Bieniarz
Tytuł: Zastosowanie zjawiska fototransferu w dozymetrii termoluminescencyjnej do ponownego odczytu dawki od promieniowania jonizującego
Ogłoszenie Rady Naukowej

27.11.2017, 11:30
Autor: mgr Artem Bohdan
Tytuł: Electron injection at high mach number non-relativistic perpendicular shocks
Ogłoszenie Rady Naukowej

22.11.2017, 13:00
Autor: mgr inż. Joanna Depciuch
Tytuł: Spektroskopowa identyfikacja zmian w równowadze fosfolipidowo-białkowej podczas depresji
Ogłoszenie Rady Naukowej

10.11.2017, 12:00
Autor: mgr inż. Marcin Dul
Tytuł: Badanie wpływu rozmiarów ziaren na strukturę krystaliczną i własności magnetyczne nanozwiązków typu REMnO3 (RE = Tb, Dy)
Ogłoszenie Rady Naukowej

27.10.2017, 12:00
Autor: mgr Alexey Maximenko
Tytuł: Nanopatterning of the magnetic FePd and CoPd thin films by the perforated oxide templates
Ogłoszenie Rady Naukowej

26.10.2017, 13:00
Autor: mgr inż. Marcin Gajewski
Tytuł: Właściwości magneto-termiczne wybranych magnetyków molekularnych opartych na oktacyjankach metali grup przejściowych
Ogłoszenie Rady Naukowej

13.07.2017, 9:30
Autor: mgr inż. Marcin Majka
Tytuł: Modeling of steady and pulsatile flow in selected parts of the cardiovascular system under physiological and pathological conditions
Ogłoszenie Rady Naukowej

23.05.2017, 12:30
Autor: mgr Paweł Kazubowski
Tytuł: Badanie eyetrackingowych parametrów okoruchowych w trakcie rozwiązywania zadań z fizyki
Ogłoszenie Rady Naukowej

14.02.2017, 12:30
Autor: mgr Vahabeddin Nazari
Tytuł: Study on spectroscopy of light mesons
Ogłoszenie Rady Naukowej


2016

08.12.2016, 12:30
Autor: mgr inż. Anna Mrozik
Tytuł: Opracowanie luminescencyjnej metody określania dawek w dozymetrii awaryjnej z wykorzystaniem komponentów telefonów komórkowych i banknotów
Ogłoszenie Rady Naukowej

10.11.2016, 12:15
Autor: mgr Justyna Bobrowska
Tytuł: Characterization of cell surface structure and its relation to cytoskeleton elasticity in cancer cells
Ogłoszenie Rady Naukowej

21.10.2016, 12:00
Autor: mgr Maciej Sarnek
Tytuł: Anihilacja pozytonów w badaniach żelaza i stali odkształconych plastycznie
Ogłoszenie Rady Naukowej

07.10.2016, 12:30
Autor: mgr inż. Anna Orzyłowska
Tytuł: Badanie własności sprężystych wątroby w mysich modelach chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem obrazowania mr tagging
Ogłoszenie Rady Naukowej

06.10.2016, 12:30
Autor: mgr inż. Bartłomiej Rachwał
Tytuł: Search for baryon and lepton number violation in heavy baryon decays and the background studies for exotic searches
Ogłoszenie Rady Naukowej

04.10.2016, 13:00
Autor: mgr inż. Paweł Sobieszczyk
Tytuł‚: Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych
Ogłoszenie Rady Naukowej

03.10.2016, 12:30
Autor: mgr inż. Marcin Forczek
Tytuł: Multiscale characteristics of linear and nonlinear cross-correlations in financial markets
Ogłoszenie Rady Naukowej

28.09.2016, 12:00
Autor: mgr Katarzyna Byk
Tytuł: Obrazowanie stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania rezonansem magnetycznym
Ogłoszenie Rady Naukowej

26.09.2016, 10:00
Autor: mgr Tomasz Rozwadowski
Tytuł: Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu
Ogłoszenie Rady Naukowej

26.09.2016, 12:00
Autor: mgr inż. Iwona Sputowska
Tytuł: Correlations in Particle Production in Nuclear Collisions at LHC Energies
Ogłoszenie Rady Naukowej

26.09.2016, 14:00
Autor: mgr Krzysztof Jasiński
Tytuł: Tomografia magnetyczno-rezonansowa wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem mikropaskowej cewki radiowej częstości
Ogłoszenie Rady Naukowej

20.09.2016, 12:00
Autor: mgr inż. Jan Gajewski
Tytuł: Rozwój dwuwymiarowego, termoluminescencyjnego systemu dozymetrycznego dla zapewnienia jakości w jonoterapii nowotworów
Ogłoszenie Rady Naukowej

05.07.2016, 11:00
Autor: mgr inż. Mateusz Krzysiek
Tytuł: Study of the pygmy dipole resonances using high-resolution gamma spectrometers
Ogłoszenie Rady Naukowej

24.06.2016, 13:00
Autor: mgr Marcela Batkiewicz
Tytuł: Production of π0 mesons in νµ CC interactions in the tracker part of the near detector of the T2K experiment
Ogłoszenie Rady Naukowej

24.06.2016, 11:00
Autor: mgr Małgorzata Harańczyk
Tytuł: Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland
Ogłoszenie Rady Naukowej

14.06.2016, 13:00
Autor: mgr Karol Adamczyk
Tytuł: Badanie charakterystyk półtaonowych rozpadów B w eksperymencie Belle
Ogłoszenie Rady Naukowej

25.04.2016, 10:00
Autor: mgr inż. Marzena Rydygier
Tytuł: Wyznaczanie rozkładów przestrzennych fluencji protonowych wiązek terapeutycznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

10.03.2016, 12:30
Autor: mgr inż. Edyta Oziębło
Tytuł: Własności optyczne cienkich warstw krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel
Ogłoszenie Rady Naukowej

24.02.2016, 9:30
Autor: mgr inż. Gabriela Mierzwińska
Tytuł: Opracowanie systemu dozymetrii alaninowej wiązek hadronowych dla celów klinicznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

22.02.2016, 12:00
Autor: mgr inż. Jan Dankowski
Tytuł: Principles of spectrometric measurement of Fusion plasma products using diamond detectors
Ogłoszenie Rady Naukowej

25.01.2016, 11:00
Autor: mgr Magdalena Laskowska
Tytuł: Charakterystyka spektroskopowa i własności magnetyczne krzemionki mezoporowatej SBA-15 aktywowanej metalami
Ogłoszenie Rady Naukowej


2015

10.12.2015, 12:30
Autor: mgr inż. Paweł Janowski
Tytuł: Detekcja kryptonu-85 i radioizotopów ksenonu w powietrzu atmosferycznym
Ogłoszenie Rady Naukowej

07.12.2015, 12:00
Autor: mgr inż. Magdalena Miecznik
Tytuł: Studium nad sorpcją w materiałach geologicznych długożyciowych izotopów radioaktywnych Tc-99, Sr-90, Cs-137 w układach modelowych z wykorzystaniem krótkożyjących izotopów Tc-95m, Sr-85, Cs-134
Ogłoszenie Rady Naukowej

26.10.2015, 12:00
Autor: mgr inż. Krzysztof Siemek
Tytuł: Anihilacja pozytonów w stopach aluminium z wydzieleniami nanocząstek cyny, ołowiu, indu i złota oraz własności mechaniczne i trybologiczne tych stopów
Ogłoszenie Rady Naukowej

16.10.2015, 12:00
Autor: mgr inż. Michał Sądel
Tytuł: Detektory luminescencyjne w pomiarach dawek protonów
Ogłoszenie Rady Naukowej

09.10.2015, 12:00
Autor: mgr Katarzyna Pogoda
Tytuł: Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty
Ogłoszenie Rady Naukowej

02.10.2015, 12:00
Autor: mgr Bartłomiej Żabiński
Tytuł: Produkcja cząstek naładowanych w oddziaływaniach ołów-ołów przy energii √SNN=2.76 TeV i proton-ołów przy enrgii √SNN=5.02 TeV w eksperymencie ATLAS
Ogłoszenie Rady Naukowej

30.09.2015, 12:00
Autor: mgr inż. Agnieszka Szumska
Tytuł: Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych
Ogłoszenie Rady Naukowej

29.09.2015, 12:00
Autor: mgr inż. Piotr Konieczny
Tytuł: Badania właściwości magnetycznych nowych magnetyków molekularnych modyfikowanych za pomocą domieszkowania oraz ciśnienia hydrostatycznego
Ogłoszenie Rady Naukowej

19.06.2015, 12:30
Autor: mgr inż. Agnieszka Dziurda
Tytuł: Studies of time dependent CP violation in charm decays of B0s mesons
Ogłoszenie Rady Naukowej

08.05.2015, 12:00
Autor: mgr Emilia Lewandowska
Tytuł: Processes with a hard scale at the LHC as a signature of partonic structure of the proton
Ogłoszenie Rady Naukowej

07.04.2015, 13:00
Autor: mgr inż. Łukasz Iskra
Tytuł: Badanie wysoko spinowych stanów z seniority v > 2,3 w neutrononadmiarowych izotopach Sn produkowanych w reakcjach fuzja-rozszczepienie
Ogłoszenie Rady Naukowej

31.03.2015, 11:00
Autor: mgr Mariola Kłusek-Gawenda
Tytuł: Production of pairs of mesons, leptons and quarks in ultraperipheral ultrarelativistic heavy ion collisions
Ogłoszenie Rady Naukowej

27.02.2015, 11:00
Autor: mgr inż. Łukasz Kolek
Tytuł: Badanie dynamiki przejść fazowych w wybranych ciekłych kryształach z fazą ferroelektryczną
Ogłoszenie Rady Naukowej

06.02.2015, 12:00
Autor: mgr inż. Marcin Chrząszcz
Tytuł: Search for charged lepton flavour violation at LHCb experiment
Ogłoszenie Rady Naukowej


2014

16.10.2014, 13:00
Autor: mgr inż. Marcin Perzanowski
Tytuł: Modyfikacja własności strukturalnych domieszkowanych cienkowarstwowych układów FePd przy użyciu lasera
Ogłoszenie Rady Naukowej

10.10.2014, 10:00
Autor: mgr Szymon Prauzner-Bechcicki
Tytuł: The influence of chemical and physical properties of selected polymer thin films on adhesion of melanoma cell lines
Ogłoszenie Rady Naukowej

23.09.2014, 12:00
Autor: mgr inż. Andrzej Kulig
Tytuł: Ilościowe charakterystyki złożoności języka naturalnego
Ogłoszenie Rady Naukowej

28.08.2014, 10:30
Autor: mgr inż. Natalia Cieplicka
Tytuł: Structure of Bi isotopes close to the 208Pb doubly-magic core
Ogłoszenie Rady Naukowej

14.07.2014, 8:00
Autor: mgr Natalia Osiecka
Tytuł: Wybrane zasady Schiffa - badanie struktury i dynamiki
Ogłoszenie Rady Naukowej

07.07.2014, 11:00
Autor: mgr Piotr Lebiedowicz
Tytuł: Exclusive reactions with light mesons: from low to high energies
Ogłoszenie Rady Naukowej

04.07.2014, 11:00
Autor: dr Sylwia Lewicka
Tytuł: Anihilacja par elektron-pozyton w ultra silnych polach magnetycznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

03-06-2014, 11:30
Autor: mgr Oleksandr Gituliar
Tytuł: Higher-order corrections in QCD evolution equations and tools for their calculation
Ogłoszenie Rady Naukowej

14-05-2014, 12:30
Autor: mgr inż. Piotr Morawski
Tytuł: Search for CP violation in Bd→Dπ decays with the LHCb detector
Ogłoszenie Rady Naukowej

16-04-2014, 12:15
Autor: mgr inż. Jarosław Bielewski
Tytuł: Badanie wpływu parametrów meteorologicznych na czasowe charakterystyki stężenia wybranych związków chlorowcowych (CFCs) w powietrzu Krakowa w latach 1997-2012
Ogłoszenie Rady Naukowej

20-03-2014, 12:30
Autor: mgr inż. Magdalena Matejska-Minda
Tytuł: Badanie struktur jądrowych opartych na orbitalach πg9/2, vg9/2 i vh11/2 przy różnych wartościach izospinu
Ogłoszenie Rady Naukowej

17-01-2014, 12:00
Autor: mgr inż. Anna Wójcik-Gargula
Tytuł: Analiza aktywacyjna z użyciem wiązki protonów cyklotronu AIC-144 jako metoda oznaczeń wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych
Ogłoszenie Rady Naukowej


2013

20-12-2013, 14:00
Autor: mgr inż. Gaweł Żyła
Tytuł: Eksperymentalne badanie reologicznych właściwości wybranych nanopłynów
Ogłoszenie Rady Naukowej

29-11-2013, 11:30
Autor: mgr Dominik Derendarz
Tytuł: Measurement of the elliptic flow in Pb+Pb collisions with the ATLAS detector at the LHC
Ogłoszenie Rady Naukowej

27-11-2013, 13:00
Autor: mgr Agnieszka Karczmarska
Tytuł: Optymalizacja procesu wytwarzania warstw diamentowych metodą CVD dla termoluminescencji
Ogłoszenie Rady Naukowej

06-11-2013, 9:00
Autor: mgr Paweł Sopicki
Tytuł: Poszukiwanie instantonów QCD w oddziaływaniach głęboko nieelastycznych w eksperymencie H1
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-11-2013, 12:30
Autor: mgr inż. Joanna Czapla-Masztafiak
Tytuł: Analiza zmian otoczenia chemicznego wokół atomów siarki i wybranych atomów grupy 3d w układach biologicznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-11-2013, 10:30
Autor: mgr Rafał Maciuła
Tytuł: Inclusive and exclusive reactions with heavy quarks
Ogłoszenie Rady Naukowej

04-11-2013, 13:00
Autor: mgr Wojciech Gieszczyk
Tytuł: Fizyczne i dozymetryczne aspekty pomiaru wysokich dawek promieniowania jonizującego detektorami LiF:Mg, Cu, P
Ogłoszenie Rady Naukowej

21-10-2013, 12:00
Autor: mgr inż. Ewelina W. Lipiec
Tytuł: Research into radiation damage in single cells using molecular spectroscopic techniques
Ogłoszenie Rady Naukowej

14-10-2013, 8:00
Autor: mgr Paulina Rosicka-Nowak
Tytuł: Parametry obrazowania magnetyczno-rezonansowego jako znaczniki zmian patologicznych w zwierzęcych modelach uszkodzenia rdzenia kręgowego
Ogłoszenie Rady Naukowej

27-09-2013, 10:00
Autor: mgr inż. Michał Krupiński
Tytuł: Magnetic properties and structure of patterned FePd thin films improved by alloy admixtures
Ogłoszenie Rady Naukowej

20-09-2013, 14:00
Autor: mgr Maciej Trzebiński
Tytuł: Study of QCD and diffraction with the Atlas detector at the LHC
Ogłoszenie Rady Naukowej

30-08-2013, 12:00
Autor: mgr inż. Bożena Burtan
Tytuł: Właś?ciwo?ści optyczne szkieł tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców
Ogłoszenie Rady Naukowej

30-08-2013, 10:00
Autor: mgr inż. Natalia Nosidlak
Tytuł: Zastosowanie układów polimerowych jako materiałów w ogniwach fotowoltaicznych i diodach elektroluminescencyjnych
Ogłoszenie Rady Naukowej

17-07-2013, 11:00
Autor: mgr Nataliia Borodai
Tytuł: Study of cosmic ray extensive air showers in the pierre auger observatory
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-07-2013, 11:00
Autor: mgr Leszek Grzanka
Tytuł: Modelling beam transport and biological effectiveness to develop treatment planning for ion beam radiotherapy
Ogłoszenie Rady Naukowej

01-07-2013, 9:30
Autor: mgr inż. Michał Ciemała
Tytuł: Badanie dynamiki rozpadu jądra złożonego dla ekstremalnych wartoś?ci krętu i temperatury
Ogłoszenie Rady Naukowej

28-06-2013, 12:00
Autor: mgr inż. Rafał Prokopowicz
Tytuł: Diagnostyka neutronowa w reaktorze jądrowym i termojądrowym z wykorzystaniem metody aktywacyjnej
Ogłoszenie Rady Naukowej

28-03-2013, 12:30
Autor: mgr Grzegorz Kamiński
Tytuł: Analysis of production mechanisms of forward emitted fragments with 2≤z≤12 in nucleus-nucleus collisions in the fermi energy domain
Ogłoszenie Rady Naukowej

06-03-2013, 11:00
Autor: mgr inż. Paweł Karbowniczek
Tytuł: Molecular dynamics investigations of the Lennard-Jones fluids in non-equilibrium conditions and structured geometries
Ogłoszenie Rady Naukowej

04-02-2013, 12:00
Autor: mgr Joanna Kowalska
Tytuł: Obrazowanie układów złożonych wybranymi metodami spektroskopowymi
Ogłoszenie Rady Naukowej


2012

09-11-2012, 12:00
Autor: mgr Andrzej Zemła
Tytuł: Fake rates from QCD background and optimisation of TAU identification with first LHC data
Ogłoszenie Rady Naukowej

29-10-2012, 12:00
Autor: mgr inż. Bartłomiej Szpak
Tytuł: Predictive power of nuclear structure models from inverse problem theory: significance of experimental data
Ogłoszenie Rady Naukowej

26-10-2012, 12:15
Autor: mgr inż. Sebastian Bożek
Tytuł: Konstrukcja i wykorzystanie mikrowiązki promieniowania X do badań radiobiologicznych na poziomie komórkowym
Ogłoszenie Rady Naukowej

09-10-2012, 14:30
Autor: mgr Kamil Brudecki
Tytuł: Badanie śladowych stężeń izotopów plutonu, ameryku i strontu w ludzkich tkankach kostnych usuwanych operacyjnie
Ogłoszenie Rady Naukowej

25-09-2012, 12:00
Autor: mgr Iwona Wyskiel-Piekarska
Tytuł: Hydrodynamiczny opis dynamiki materii wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów
Ogłoszenie Rady Naukowej

24-09-2012, 11:30
Autor: mgr Rafał Staszewski
Tytuł: Study of diffraction with the ATLAS detector at the LHC
Ogłoszenie Rady Naukowej

20-09-2012, 12:30
Autor: mgr inż. Liliana Stolarczyk
Tytuł: Dozymetria promieniowania rozproszonego w radioterapii protonowej i konwencjonalnej
Ogłoszenie Rady Naukowej

07-09-2012, 15:30
Autor: mgr inż. Gabriela Lewińska
Tytuł: Badanie sytuacji fazowej ciekłego kryształu (4-(4'-oktylobifenylo) karboksylanu 4-(2-metylobutylo)fenolu) wykazującego istnienie fazy niebieskiej
Ogłoszenie Rady Naukowej

17-07-2012, 13:00
Autor: mgr Sylwia Błażej
Tytuł: Dynamika zmian aktywności wybranych długożyciowych pierwiastków promieniotwórczych w powietrzu
Ogłoszenie Rady Naukowej

17-07-2012, 10:00
Autor: mgr Anna Cisek
Tytuł: Exclusive processes with large rapidity gaps in the formalism of unintegrated gluon distributions
Ogłoszenie Rady Naukowej

12-07-2012, 12:00
Autor: mgr David Edwin Alvarez Castillo
Tytuł: Nuclear symmetry energy effects in neutron star interiors
Ogłoszenie Rady Naukowej

22-06-2012, 12:00
Autor: mgr Gabriela Kubasiak
Tytuł: Angular and momentum correlations in the formalism of parton distributions with transverse momenta
Ogłoszenie Rady Naukowej

25-05-2012, 12:00
Autor: mgr Radosław Ryblewski
Tytuł: Collective phenomena in the early stages of relativistic heavy-ion collisions
Ogłoszenie Rady Naukowej

23-05-2012, 12:00
Autor: mgr inż. Agata Siegel
Tytuł: Crystal structure, electronic properties and lattice dynamics of selected silicate minerals
Ogłoszenie Rady Naukowej

18-05-2012, 12:00
Autor: mgr Stanisław Zając
Tytuł: Długoczasowa asymptotyka rozwiązań w modelu Einsteina-Skyrme'a
Ogłoszenie Rady Naukowej


2011

19-12-2011, 12:00
Autor: mgr inż. Izabela Milcewicz-Mika
Tytuł: Produkcja dżetów do przodu w głęboko nieelastycznym rozpraszaniu EP na akceleratorze HERA
Ogłoszenie Rady Naukowej

16-12-2011, 12:00
Autor: mgr inż. Szymon Myalski
Tytuł: Badanie mechanizmu wzbudzania stanów izomerycznych w reakcjach fragmentacji przy relatywistycznych energiach
Ogłoszenie Rady Naukowej

8-12-2011, 12:30
Autor: mgr inż. Jakub Gronowski
Tytuł: Muonic atom scattering from atoms and molecules
Ogłoszenie Rady Naukowej

2-12-2011, 12:00
Autor: mgr Magdalena Sławińska
Tytuł: Stochastic Exclusive Modelling of NLO QCD Evolution
Ogłoszenie Rady Naukowej

27-10-2011, 12:30
Autor: mgr Jacek Stypuła
Tytuł: Badanie półleptonowych rozpadów B z produkcją dziwności w eksperymencie BELLE
Ogłoszenie Rady Naukowej

07-10-2011, 12:30
Autor: mgr Paweł Horodek
Tytuł: Badania stanu zdefektowania warstwy wierzchniej w żelazie i stali nierdzewnej metodą anihilacji pozytonów
Ogłoszenie Rady Naukowej

07-10-2011, 10:00
Autor: mgr Hayk Hovhannisyan
Tytuł: Badanie transportu radonu w ośrodku porowatym na stanowisku laboratoryjnym
Ogłoszenie Rady Naukowej

03-10-2011, 10:00
Autor: mgr Kamil Tokar
Tytuł: Magnesium orhosilicate - high pressure properties and phase diagram from first principles
Ogłoszenie Rady Naukowej

30-09-2011, 12:00
Autor: mgr Paweł Malecki
Tytuł: Measurement of the W→ eν production cross-section in proton-proton collisions at √s=7 TeV with the Atlas detector at the LHC and Monte Carlo studies for W→ τν observability potential
Ogłoszenie Rady Naukowej

21-09-2011, 12:30
Autor: mgr Dorota Stefan
Tytuł: Badanie możliwości detektorów ciekło-argonowych w poszukiwaniach rozpadu protonu
Ogłoszenie Rady Naukowej

09-09-2011, 12:00
Autor: mgr Jakub Bielecki
Tytuł: Badanie struktur złożonych metodą mikrotomografii komputerowej
Ogłoszenie Rady Naukowej

30-08-2011, 12:00
Autor: mgr Yevhen Zabila
Tytuł: Direct laser interference patterning of FePt and FePd alloys
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-07-2011, 13:00
Autor: mgr Olesya Klymenko
Tytuł: Relative plastic/elastic behaviour of cells probed by atomic force microscopy
Ogłoszenie Rady Naukowej

27-06-2011, 14:00
Autor: mgr Tomasz Wąchała
Tytuł: Rozpoznawanie elektronów i mezonów π0przy badaniu oddziaływań neutrin w zastosowaniu do detektorów ciekłoargonowych oraz bliskiego detektora eksperymentu T2K
Ogłoszenie Rady Naukowej

20-06-2011, 9:00
Autor: mgr Aleksander Kusina
Tytuł: Exclusive kernels for NLO QCD non-singlet evolution
Ogłoszenie Rady Naukowej

23-05-2011, 9:00
Autor: mgr inż. Magdalena Makarewicz
Tytuł: Okta- i heksacyjanki metali przejściowych jako baza dla molekularnych materiałów funkcjonalnych
Ogłoszenie Rady Naukowej

18-04-2011, 12:15
Autor: mgr Aleksander Polit
Tytuł: Wpływ modyfikacji strukturalnych na anizotropę magnetyczną cienkich warstw Fe/Pd
Ogłoszenie Rady Naukowej

24-02-2011, 13:00
Autor: mgr Barbara Błasiak
Tytuł: Optimization of the Radiofrequency Coils for Early Cancer Diagnosis using Nanotechnology for Molecular Magnetic Resonance Imaging
Ogłoszenie Rady Naukowej

25-01-2011, 12:30
Autor: mgr Tomasz Lanczewski
Tytuł: O tensorze prędkości w szczególnej teorii względności
Ogłoszenie Rady Naukowej

11-01-2011, 12:00
Autor: mgr inż. Sylwia Gworek
Tytuł: Światowe relacje wymiany walut w formalizmie teorii sieci złożonych
Ogłoszenie Rady Naukowej


2010

07-10-2010, 9:00
Autor: mgr Yuriy Natanzon
Tytuł: Properties of insulating materials from quantum calculations
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-10-2010, 12:30
Autor: mgr Danuta Goc-Jagło
Tytuł: Badania powierzchni materiaŁów metodą rozpraszania jonów niskoenergetycznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

10-09-2010, 12:00
Autor: mgr inż. Barbara Obryk
Tytuł: Opracowanie metody pomiaru wysokich dawek promieniowania jonizującego z zastosowaniem wysokoczułych detektorów termoluminescencyjnych LiF: Mg, Cu, P
Ogłoszenie Rady Naukowej

09-07-2010, 10:00
Autor: mgr inż. Renata Kierepko
Tytuł: Identyfikacja aktualnych źródeł plutonu w powietrzu
Ogłoszenie Rady Naukowej

08-07-2010, 12:00
Autor: mgr Jarosław Wiechczyński
Tytuł: Badanie układu (cs-bar) w rozpadach mezonów B
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-03-2010, 13:00
Autor: mgr Agnieszka Łuszczak
Tytuł: The analysis of diffractive processes in electron-proton and proton-proton collisions
Ogłoszenie Rady Naukowej

03-02-2010, 12:00
Autor: mgr inż. Małgorzata Jasiurkowska
Tytuł: Badanie struktury i dynamiki związków szeregu homologicznego izotiocyjanianobifenyli
Ogłoszenie Rady Naukowej


2009

11-12-2009, 10:00
Autor: mgr inż. Mariusz Czapla
Tytuł: Strukturalne i magnetyczne właściwości magnetyków molekularnych opartych o oktacyjanki metali D-elektronowych
Ogłoszenie Rady Naukowej

11-09-2009, 12:00
Autor: mgr inż. Magdalena Podgórczyk
Tytuł: Analiza lokalnego składu strukturalnego tkanek i komórek wokół atomów grupy 3d oraz atomów siarki
Ogłoszenie Rady Naukowej

09-07-2009, 14:00
Autor: mgr Marzena Lipińska
Tytuł: Studies of photosynthetic reaction centers activity under stress conditions
Ogłoszenie Rady Naukowej

07-07-2009, 12:00
Autor: mgr inż. Przemysław Stokłosa
Tytuł: Efekty niewiodące w równaniach ewolucji QCD
Ogłoszenie Rady Naukowej

06-07-2009, 14:00
Autor: mgr Fabio Schirru
Tytuł: Investigation of the properties of synthetic diamonds for dosimetry of ionizing radiation
Ogłoszenie Rady Naukowej

03-07-2009, 12:00
Autor: mgr Andrzej Szelc
Tytuł: Simulations and measurements of the galactic dark matter halo with the WArP detector
Ogłoszenie Rady Naukowej

29-06-2009, 13:00
Autor: mgr inż. Piotr Tracz
Tytuł: Własności magnetyczne związków opartych o jony kobaltu i oktacyjano-wolframianu
Ogłoszenie Rady Naukowej

19-06-2009, 12:15
Autor: mgr Mikołaj Chojnacki
Tytuł: Hydrodynamic description of particle production in relativistic heavy-ion collisions
Ogłoszenie Rady Naukowej

10-06-2009, 12:30
Autor: mgr Tomasz Gburek
Tytuł: Particle production at very low transverse momenta in Au+Au collisions at √SNN = 200 GeV
Ogłoszenie Rady Naukowej

01-06-2009, 11:30
Autor: mgr Vittorio Soma
Tytuł: Short range correlations in nuclear matter
Ogłoszenie Rady Naukowej

12-05-2009, 12:30
Autor: mgr Katarzyna Jagielska
Tytuł: Wielomodowy model propagacji fal tętna
Ogłoszenie Rady Naukowej

11-05-2009, 13:00
Autor: mgr Anna Falkiewicz
Tytuł: Produkcja cząstek dziwnych w głęboko nieelastycznych zderzeniach EP w eksperymencie H1
Ogłoszenie Rady Naukowej

01-04-2009, 12:00
Autor: mgr inż. Iwona Grombik
Tytuł: Opracowanie chromatograficznej metody ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu
Ogłoszenie Rady Naukowej

31-03-2009, 9:30
Autor: mgr Marzena Labak
Tytuł: Opracowanie metod badania patologii mózgu w oparciu o spektroskopię i obrazowanie MR in vivo
Ogłoszenie Rady Naukowej

06-03-2009, 15:30
Autor: mgr Ewa Juszyńska
Tytuł: Badania polimorfizmu i dynamiki izomerów neoheksanolu
Ogłoszenie Rady Naukowej

20-02-2009, 12:00
Autor: mgr Łukasz Bibrzycki
Tytuł: Efekty interferencyjne w procesach fotoprodukcji mezonów
Ogłoszenie Rady Naukowej


2008

17-12-2008, 11:30
Autor: mgr Ewa Stanecka
Tytuł: Development of the Semiconductor Tracker for Atlas Experiment and Study of the b-tagging Algorithms for Background Rejection in bbH, H --> T+T- -
Ogłoszenie Rady Naukowej

19-11-2008, 13:00
Autor: mgr Sławomir Wolski
Tytuł: Anizotropia własności mechanicznych i akustycznych kryształów
Ogłoszenie Rady Naukowej

28-10-2008, 13:30
Autor: mgr Aleksandra Białek
Tytuł: Transversal Polarisation of Electrons Emitted in the Decay of Free Neutrons
Ogłoszenie Rady Naukowej

31-10-2008, 12:30
Autor: mgr Dariusz Twaróg
Tytuł: Fale powierzchniowe w auksetykach
Ogłoszenie Rady Naukowej

25-07-2008, 9:00
Autor: mgr inż. Joanna Najman
Tytuł: Opracowanie chromatograficznej metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych dla celów datowania w zagadnieniach hydrologicznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

25-07-2008, 11:00
Autor: mgr inż. Sylwia Heinze-Paluchowska
Tytuł: Szybkie metody obrazowania MR i ich zastosowanie w badaniach niewydolności serca u myszy transgenicznych Tgαq*44 in vivo
Ogłoszenie Rady Naukowej

18-06-2008, 13:00
Autor: mgr inż. Jadwiga Mazur
Tytuł: Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne i własności gleby
Ogłoszenie Rady Naukowej

18-06-2008, 15:00
Autor: mgr inż. Monika Puchalska
Tytuł: Ocena narażenia astronautów przebywajacych w otwartej przestrzeni kosmicznej na promieniowanie kosmiczne
Ogłoszenie Rady Naukowej

17-06-2008, 12:00
Autor: mgr Tomasz Pietrycki
Tytuł: Reactions with Real and Virtual Photons at High Energies
Ogłoszenie Rady Naukowej


2007

18-12-2007, 12:30
Autor: mgr inż. Joanna Dąbrowska
Tytuł: Wpływ rozmiarów ośrodka na energetyczny rozkład impulsowego pola neutronów termicznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

06-12-2007, 13:00
Autor: mgr Grzegorz Tracz
Tytuł: Wtórne źródła neutronowe do generowania specyficznych strumieni neutronów
Ogłoszenie Rady Naukowej

26-10-2007, 12:00
Autor: mgr Andrzej Dąbrowski
Tytuł: Ocena geometrii napromieniania pacjentów wiązkami zewnętrznymi promieniowania jonizującego
Ogłoszenie Rady Naukowej

25-10-2007, 13:00
Autor: mgr Aleksandra Dąbrowska
Tytuł: Badanie procesu rozwijania białek za pomocą AFM
Ogłoszenie Rady Naukowej

18-10-2007, 12:15
Autor: mgr Tadeusz Szymocha
Tytuł: Prospects for the bbH, H to &tau+&tau- Observability for Masses Below 200 GeV with Atlas Detector at LHC
Ogłoszenie Rady Naukowej

25-09-2007, 12:00
Autor: mgr Jan Pękala
Tytuł: Atmospheric Scattering of Light Emitted by Extensive Air Showers
Ogłoszenie Rady Naukowej

10-09-2007, 10:00
Autor: mgr inż. Elżbieta Kochowska
Tytuł: Klasyczne i nieklasyczne zjawisko elektrokonwekcji w fazie nematycznej ciekłych kryształów
Ogłoszenie Rady Naukowej

10-09-2007, 12:00
Autor: mgr inż. Agnieszka Dobrowolska
Tytuł: Badania spektroskopowe ferroelektrycznego ciekłego kryształu zbudowanego z achiralnych bananopodobnych molekuł
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-09-2007, 13:30
Autor: mgr inż. Tomasz Banasik
Tytuł: Badanie anizotropii dyfuzji wody w tkance rdzenia kręgowego metoda obrazowania MR. Zastosowanie w diagnostyce obrazowej
Ogłoszenie Rady Naukowej

06-07-2007, 12:00
Autor: mgr inż. Adam Matyja
Tytuł: Poszukiwanie rozpadów B --> D(*)τντ w eksperymencie BELLE
Ogłoszenie Rady Naukowej

21-06-2007, 12:30
Autor: mgr Ewelina Kornaś
Tytuł: Produkcja protonów i antyprotonów w zderzeniach Pb+Pb przy energiach relatywistycznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

01-03-2007, 12:45
Autor: mgr Agnieszka Gawron
Tytuł: Resumacja szeregów rachunku zaburzeń metodą funkcji tworzących
Ogłoszenie Rady Naukowej

09-02-2007, 10:00
Autor: mgr Oleksandra Veselov
Tytuł: Irradiation of cells with targeted ions using optical automatic recognition
Ogłoszenie Rady Naukowej

15-01-2007, 9:30
Autor: mgr Kateryna Lebed
Tytuł: Atomic Force Microscopy Studies of Micropatterned Proteins
Ogłoszenie Rady Naukowej


2006

18-12-2006, 11:00
Autor: mgr Mirosław Gałązka
Tytuł: Równania stanu w hipotezie skalowania. Zastosowanie do opisu ferroelektryków jednoosiowych
Ogłoszenie Rady Naukowej

27-11-2006, 10:00
Autor: mgr Urszula Wiącek
Tytuł: Ochładzanie dyfuzyjne impulsowego strumienia neutronów termicznych w małych układach dwustrefowych. Symulacje metodą MONTE-CARLO
Ogłoszenie Rady Naukowej

16-10-2006, 15:00
Autor: mgr Piotr Golonka
Tytuł: Computer Simulations for High Energy Physics: a Case for Tauola, Photos, MC-TESTER and AT2SIM
Ogłoszenie Rady Naukowej

12-07-2006, 11:00
Autor: mgr Monika Brekiesz
Tytuł: Rozpad γ GDR i emisja cząstek naładowanych z gorących, szybko obracających się jąder 46Ti i 132Ce
Ogłoszenie Rady Naukowej

12-07-2006, 13:00
Autor: mgr Dariusz Wcisło
Tytuł: Teoria względności na płaszczyźnie
Ogłoszenie Rady Naukowej

12-05-2006, 9:00
Autor: mgr Wojciech Polak
Tytuł: Badanie reakcji komórek po naświetleniu pojedynczymi jonami
Ogłoszenie Rady Naukowej

21-04-2006, 12:00
Autor: mgr Marcin Kolonko
Tytuł: Samouzgodniony opis magnetosfery pulsarów i magnetarów
Ogłoszenie Rady Naukowej
zobacz prezentację

06-03-2006, 11:00
Autor: mgr Agnieszka Furman
Tytuł: Wpływ oddziaŁywań silnych na amplitudy słabych rozpadów mezonów B
Ogłoszenie Rady Naukowej

10-03-2006, 12:00
Autor: mgr Magdalena Sowa
Tytuł: Analiza amplitud typu "PINGWIN" w rozpadach mezonów B na dwa mezony lekkie
Ogłoszenie Rady Naukowej

15-02-2006, 13:15
Autor: mgr Piotr Kapusta
Tytuł: Systemy wstępnej selekcji i rejestracji danych wykorzystujące programowalne układy cyfrowe w eksperymentach badających łamanie parzystości CP
Ogłoszenie Rady Naukowej

10-01-2006, 10:00
Autor: mgr Joanna Gryboś
Tytuł: Badanie sił molekularnych w układch biologicznych z uzyciem mikroskopii sił atomowych
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-01-2006, 12:30
Autor: mgr Jolanta Brodzicka
Tytuł: A Study of the Doubly Charmed B->D(*)D(*)K Decays at BELLE
Ogłoszenie Rady Naukowej


2005

28-11-2005, 14:00
Autor: mgr Paweł Oświęcimka
Tytuł: Multifraktralne charakterystyki finansowych szeregow czasowych
Ogłoszenie Rady Naukowej

15-07-2005, 12:00
Autor: mgr Paweł Błasiak
Tytuł: Combinatorics of Boson Normal Ordering and Some Applications
Ogłoszenie Rady Naukowej

07-07-2005, 12:00
Autor: mgr Roman Kmieć
Tytuł: Badanie lokalnych właściwości wybranych związków gadolinu metodą spektroskopii mÖssbauerowskiej jąder 155Gd, 119Sn i 99Ru
Ogłoszenie Rady Naukowej

17-06-2005, 12:00
Autor: mgr Katarzyna Bajan
Tytuł: Badanie periodyzacji przesunięć ku czerwieni
Ogłoszenie Rady Naukowej

15-06-2005, 12:00
Autor: mgr Agnieszka Kamińska
Tytuł: Analiza rozwiązań równania Chapmana-Kołmogorowa dla wybranych proceóÓw stochastycznych o skończonym czasie korelacji
Ogłoszenie Rady Naukowej

03-06-2005, 12:00
Autor: mgr inż. Marcin Kucharczyk
Tytuł: Determination of Hadron Emitter Radii in Z0 Decays to Hadrons at Lep
Ogłoszenie Rady Naukowej

30-05-2005, 12:00
Autor: mgr inż. Mirosław Janik
Tytuł: Przenikanie radonu z gleby do budynku. Modelowanie komputerowe i weryfikacja w dwóch budynkach mieszkalnych
Ogłoszenie Rady Naukowej

19-04-2005, 12:00
Autor: mgr Marzena Mitura
Tytuł: Mikrostruktura i własności cienkich warstw typu SiXCY formowanych metodami jonowymi na monokrystalicznym podłożu
Ogłoszenie Rady Naukowej

15-04-2005, 11:30
Autor: mgr Dariusz Bocian
Tytuł: Luminosity Measurement of pp Collisions with the Two-photon Process
Ogłoszenie Rady Naukowej

30-03-2005, 11:00
Autor: mgr Agnieszka Korzeniowska
Tytuł: Deuteronowa relaksacja spinowo-sieciowa i widma magnetycznego rezonansu jądrowego cząsteczek D2 i CD4 w komorach zeolitów
Ogłoszenie Rady Naukowej

18-02-2005, 11:00
Autor: mgr Ewa Gondek
Tytuł: Badanie wybranych polimerów jako materiałów elektroluminescencyjnych i fotowoltaicznych
Ogłoszenie Rady Naukowej


2004

20-12-2004, 11:00
Autor: mgr Krystyna Schneider
Tytuł: Wpływ parametrów uziarnienia ośrodka heterogenicznego na absorpcję neutronów termicznych
Ogłoszenie Rady Naukowej

20-12-2004, 14:00
Autor: mgr Piotr Homola
Tytuł: Identification of Photons in Ultra High Energy Cosmic Rays
Ogłoszenie Rady Naukowej

19-10-2004, 11:30
Autor: mgr Agnieszka Bieniek
Tytuł: Modification of the πωρ Vertex in Nuclear Medium and Its Influence on the Dilepton Production Rate in Relativistic Heavy-Ion Collisions
Ogłoszenie Rady Naukowej

18-10-2004, 13:30
Autor: mgr Piotr Zieliński
Tytuł: Badanie własności magnetycznych i magnetooptycznych materiałów molekularnych zawierających jony d-elektronowe
Ogłoszenie Rady Naukowej

12-10-2004, 12:00
Autor: mgr Anna Baran
Tytuł: Opis asymetrii azymutalnej w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów w oparciu o model termalny produkcji cząstek
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-07-2004, 11:00
Autor: mgr inż. Wojciecha Dyga
Tytuł: Zróżnicowanie wrażliwości limfocytów człowieka na promieniowanie x i uv-c. Pomiar uszkodzeń dna metodą elektroforetyczną
Ogłoszenie Rady Naukowej

05-07-2004, 13:00
Autor: mgr Adam Szmaglinski
Tytuł: Struktura materii gwiazdy neutronowe
Ogłoszenie Rady Naukowej

16-06-2004, 12:00
Autor: mgr Piotr Łach
Tytuł: Final State Interactions in Non-Leptonic B Decays
Ogłoszenie Rady Naukowej