Dzień Otwarty dla studentów

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty dla studentów, który odbędzie się 25 kwietnia 2018 r.
od godz. 11:00 do 14:00
. Będziesz mieć szansę porozmawiania z naszymi pracownikami oraz zapoznania się z aktualnymi ofertami praktyk studenckich, prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich oraz doktorskich.

Poza indywidualnymi rozmowami z przyszłymi opiekunami praktyk i/lub prac dyplomowych istnieje możliwość grupowego zwiedzania wybranych pracowni oraz wysłuchania mini-wykładu – plan dostępny tutaj. W grupie może być maksymalnie do 15 osób. W celu zarezerwowania wybranej trasy proszę pisać do dr. hab. Mirosława Gałązki (Miroslaw.Galazka@ifj.edu.pl) podając liczbę osób w grupie (od 1 osoby do 15 osób), nazwę uczelni oraz numer trasy (kolejność zgłoszeń decyduje o dostępności tras).


Proponujemy ciekawą i różnorodną tematykę badań podstawowych w kierunkach:

 • fizyki i astrofizyki cząstek,
 • fizyki jądrowej i oddziaływań silnych,
 • fazy skondensowanej materii,

wzbogaconą o możliwość prowadzenia badań interdyscyplinarnych i stosowanych w dziedzinach:

 • fizyka medyczna,
 • inżynieria nanomateriałów,
 • fuzja termojądrowa,
 • radiochemia,
 • dozymetria,
 • biologia radiacyjna i środowiskowa,
 • fizyka i ochrona środowiska,
 • ekonofizyka.

Oferty praktyk studenckich, prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich oraz doktorskich:


Kontakt:
dr hab. Mirosław Gałązka
e-mail: Miroslaw.Galazka@ifj.edu.pl


Plakat