Ważne telefony

  • Wartownia: 8143
  • Elektryk: 8122

Telefony alarmowe

  • Numer alarmowy IFJ PAN: 8444 lub skrót 444, z telefonów komórkowych 12 662-8444
  • Ogólny numer alarmowy: 112
  • Policja: 997
  • Straż Pożarna: 998
  • Pogotowie ratunkowe: 999
  • Telefon Dyżurny Komendy Straży Miejskiej: 986