Statut i Regulamin organizacyjny IFJ PAN

Statut IFJ PAN

Tekst ujednolicony Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 46/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, zaopiniowane przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w dniu 6 sierpnia 2018 roku i zatwierdzone przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 sierpnia 2018 r.


Regulamin organizacyjny IFJ PAN

Załączniki