Działalność popularyzatorska

Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego od wielu lat prowadzi działalność popularyzatorską, której głównymi założeniami są: edukacja różnych grup społecznych w zakresie wiedzy fizycznej i najnowszych osiągnięć naukowych w lekki, przystępny sposób, promowanie badań prowadzonych w naszym Instytucie, oraz głównie rozbudzanie i ożywianie zainteresowania fizyką wśród młodzieży.


Dyplom Popularyzator Nauki 2012

Statuetka Popularyzator Nauki 2012
W 2012 r. Instytut Fizyki Jądrowej PAN został uhonorowany prestiżową nagrodą Popularyzator Roku w kategorii Instytucja Naukowa w konkursie "Popularyzator Nauki 2012" organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową.

Podejmowane przez nas działania popularyzatorskie obejmują:

 • utworzenie specjalnego serwisu internetowego "Na tropach Tajemnic Przyrody" poświęconego w całości działalności popularyzatorskiej,
 • aktywny udział z prelekcjami i pokazami w corocznych wydarzeniach takich jak: Krakowski Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców oraz w Warszawie Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik,
 • nasi uczeni, popularyzatorzy nauki, realizują własne, niekonwencjonalne pomysły takie jak autorskie filmy popularno-naukowe, autorskie spektakle kabaretowo-teatralne, w których występują pracownicy Instytutu; organizujemy także otwarte dyskusje z udziałem naukowców i publiczności,
 • udostępniamy zwiedzanie wybranych laboratoriów Instytutu w małych grupach w ciągu całego roku,
  szczegóły »
 • od 1994 r. wspieramy każdego roku Krakowski Konkurs Fizyczny oraz Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • we współpracy z International Particle Physics Outreach Group i CERN corocznie współorganizujemy Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół średnich (w ramach "International Masterclasses - Hands on Particle Physics"),
 • organizujemy przy wsparciu Wydziału III PAN autorskie warsztaty dla uczniów małopolskich liceów pt. "Fizyka cząstek elementarnych"
 • organizujemy projekty popularne obejmujące prelekcje i „grę miejską” dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych popularyzujące fizykę a zwłaszcza fizykę cząstek elementarnych (m.in. dofinansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • wspieramy organizację innych konkursów dla uczniów i studentów,
 • nasi naukowcy wygłaszają wykłady popularno-naukowe na zaproszenie różnych organizacji i stowarzyszeń (m.in. Uniwersytet Dzieci, Warsztaty Przyrodnicze Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kawiarnia Naukowa PAU, Stowarzyszenie Demonstratorów Fizyki itp.).
 • braliśmy udział w realizacji projektu e-Akademia Przyszłości tj. programu rozwijania kompetencji nauczycieli i uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • uczestniczyliśmy w projekcie INTERBLOK Społecznego Towarzystwa Oświatowego tj. programu nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum,


Strona popularno-naukowa »

Indywidualne wyróżnienia zdobyte przez pracowników i doktorantów IFJ PAN za pracę popularyzatorską w ostatnich kilku latach