Zwiedzanie Instytutu

Udostępniamy zwiedzanie wybranych laboratoriów Instytutu w małych grupach w ciągu całego roku. Zapraszamy młodzież szkół podstawowych klasy 7-8, gimnazjm klasy 2-3, uczniów liceum i technikum, studentów, nauczycieli oraz zorganizowane grupy osób prywatnych. Wystarczy do nas zadzwonić i ustalić termin wizyty. Można wybrać pracownie, które są obiektem szczególnego zainteresowania. W ostatnich latach przyjmowaliśmy około 1000 osób rocznie.


Szczegóły dotyczące organizacji wycieczek do Instytutu

W sprawie zorganizowania wycieczki do IFJ PAN proszę kontaktować się z p. Anną Czarny:
tel.: 12 662 8321, +49 500 044 608; e-mail: Anna.Czarny@ifj.edu.pl

 • Po uzgodnieniu terminu, konieczne jest przysłanie na adres Dyrektora IFJ PAN pisma [pobierz »] z prośbą o umożliwienie zwiedzania (może być fax na nr: 12 662 8458).
 • Przyjmujemy młodzież ze szkół gimnazjalnych-III klasy, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli.
 • Należy przygotować imienną listę uczestników wycieczki, która będzie uprawnieniem do wejścia na teren IFJ.
 • Zwiedzanie odbywa się w grupach maksymalnie 15 osobowych i jest bezpłatne.

Wykaz laboratoriów przyjmujących wycieczkiJednoczesnie informujemy, ze teren IFJ PAN jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.

 1. 1) Administratorem systemu monitoringu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
 2. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - dpo@ifj.edu.pl, tel. 12/ 662 80 80
 3. 3) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora Art.6, ust 1, lit. f RODO, monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN
 4. 4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni
 5. 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. 6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 7. 7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. 8) zgoda na rejestrację wizerunku jest dobrowolna, ale niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem zgody na wejście na obszar IFJ PAN