European Programmes

IFJ PAN zwycięzcą w kategorii jednostka naukowa w konkursie "Najaktywniejszy Uczestnik 7. Programu Ramowego" w regionie Małopolski i Podkarpacia - 2013

IFJ PAN awarded "Kryształowa Brukselka" Price (Cristal Brussel) - 2006

IFJ PAN awarded "Kryształowa Brukselka" Price (Cristal Brussel) - 2004


Horizon 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 1. Programme: EURATOM Research and Training Programme
  Project: "Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium" (http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html)
  (https://www.euro-fusion.org/)
  Contract No: EUROfusion_IFJ 633053 (2014-2018)
  Polish Coordinator: IFPIM, Warszawa
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Krzysztof Drozdowicz
 2. Programme: MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
  Project: "Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research" (JENNIFER)
  Contract No: 654168 (2015-2019)
  Coordinator: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Andrzej Bożek
 3. Programme: INFRA-Detectors for future accelerators
  Project: "Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators" (AIDA 2020)
  Contract No: 262025 (2015-2019)
  Coordinator: CERN, Switzerland
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Leszek Zawiejski
 4. Programme: INFRA-Detectors for future accelerators
  Project: "European Nuclear Science and Applications Research 2" (ENSAR2) (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_pl.html)
  (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_en.html)
  Contract No: 654002 (2016-2020)
  Coordinator: GANIL, prof M. Harakeh
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Adam Maj
  Narodowe Laboratorium Cyklotronowe (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Cyklotronowe Bronowice, IFJ PAN) zostało jedną z 10 Europejskich instytucji, które otrzymały status Transnational Access Facility w ramach projektu ENSAR2 HORISON2020.
 5. Programme: INFRADEV- Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
  Project: "International Development of gAnil - spirAL2" (IDEAAL)
  Contract No: 730989 (2017-2019)
  Coordinator: GANIL, Francja
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Adam Maj
 6. Programme: INFRAINNOVFostering the innovation potential of Research Infrastructures
  Project: "Accelerator and Magnet Infrastructure for Cooperation and Innovation" (AMICI)
  Contract No: 731086 (2017-2019)
  Coordinator: CEA, Francja
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Dariusz Bocian
 7. Programme: EURATOM
  Project: "European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research" (CONCERT)
  Contract No: 662287 (2015-2020)
  Coordinator: BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ, Niemcy
  Coordinator in Poland: GIG, Katowice
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Paweł Olko
 8. Programme: INFRAIA Integrating Activities for Starting Communities
  Project: "INfraStructure in Proton International REsearch" (INSPIRE)
  Contract No: 730983 (2018-2022)
  Coordinator: The University of Manchester, UK
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Paweł Olko

Other international programmes

 1. Advanced Gamma Tracking Array for Nuclear Spectroscopy
  Project: "4π gamma tracking spectrometer" (AGATA)
  (2003-2008) (2009-2015) (2016-2020)
  Coordinator: przewodniczący Komitetu Sterującego: Prof. Bo Cederwall, The Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden
  Coordinator at IFJ PAN: Ph.D. Witold Męczyński (do 2015), Assoc. Prof. Piotr Bednarczyk (od 2016)
  AGATA Project in years 2005-2008 was donated as Joint Research Activities JRA2 which is a part of EURONS Project in EU FP 6.
 2. FCAL (Forward CALorimeters) Research&Development Collaboration
  (2003 - still)
  Coordinator:DESY Zeuthen
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Leszek Zawiejski
  FCAL COllaboration in the years 2006-2010 was donated by EUDET Project in EU 6. FP and in the years 2011-2015 by AIDA Project in EU 7. FP and in the years 2016-2019 by AIDA 2020 Project
 3. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: MPNS Action MP 1308: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE)
  2014-2018
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Przemysław Piekarz
 4. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: CM1402 From molecules to crystals - how do organic molecules form crystals (Crystallize)
  2014-2018
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Ewa Dryzek
 5. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: CA15213 Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions - Short Term Scientific Mission
  2016-2020
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Radosław Ryblewski
 6. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Project: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG05 High Priority Prototype Testing in support of System Level Design development of the ITER Radial Neutron Camera
  (2016-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Dariusz Bocian
 7. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Project: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG06 Preliminary Design and R&D Activities for RNC In-Port System
  (2017-2019)
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Dariusz Bocian
 8. Schweizerischer Nationalfonds zur Foerderung der Wissenschaftlichen Forschung
  Project: Novel Ionic Conductors
  CRSII2_1600749/1 (2015-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Zbigniew Łodziana

JINR bilateral agreements

Granty finansowane ze składki Polski w ZIBJ

 1. Project: Synteza i własności jąder na granicy stabilności
  Grant na zadanie "Stworzenie wspólnego klastra Kraków-Dubna do pomiarów wysokoenergetycznego promieniowania gamma z wykorzystaniem nowych scyntylatorów LaBr3 do badań egzotycznych jąder"
  03-5-1094-2010/2014 (2012-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Adam Maj
 2. Project: Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka
  03-2-1102-2010/2015 (2010-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: M.Sc., Eng. Jacek Sulikowski
 3. Project: Badania wybranych materiałów i związków materii miękkiej dla celów magazynowania wodoru
  04-4-1121-2015/2017 (2015-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Jan Krawczyk, od 2018 dr Ewa Juszyńska-Gałązka
 4. Project: Monopole magnetyczne jako cząstki promieniowania kosmicznego rejestrowane przez podwodny detektor Baikal-GVD
  02-2-1099-2010/2018 (2016-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Piotr Homola
 5. Project: Ciekłe kryształy w w warunkach ograniczenia przestrzennego i mechanizmy agregacji substancji pochodzenia organicznego
  04-4-1121-2015/2017 (2017-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Wojciech Zając

Completed FP EU Projects (1993-2017)