Instrukcje przygotowania Raportu IFJ do publikacji ON-LINE